Valfrihet inom vården förverkligas stegvis

20.10.2017 kl. 09:02
Regeringen har enats om ett nytt utkast till lag om valfrihet inom social- och hälsovården. Utkastet är en viktig del av den stora social- och hälsovårdsreform som regeringen arbetat med i åratal.

I somras stupade regeringens  förslag i riksdagens grundlagsutskott.

Det nya lagutkastet publicerades på finska den 19 oktober.

Lagutkastet sänds på remiss i månadsskiftet oktober–november, bland annat till Svenska pensionärsförbundet.

Här följer en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i  det nya förslaget:

  • I juli 2020 införs kundsedlar för vissa tjänster inom bashälsovården. Det kan handla om hemservice, hemvård, social rehabilitering.
  • Landskapen måste från och med 1 juli 2020 ge kundsedlar till patienter som själva önskar välja vissa tjänster inom bashälsovården. Priset för tjänsterna är det samma oberoende av var man väljer sin vård.
  • Patienter med ett omfattande servicebehov, till exempel inom handikapp- eller äldrevården, kan få en personlig budget inom vilken han/hon kan välja vem som erbjuder servicen.
  • 2021 ska alla medborgare få välja vårdcentral, antingen offentlig eller privat. I vårdcentralen ingår primärvård, men inte sociala tjänster. Den patient som inte aktivt väljer  vårdcentral placeras hos den närmaste offentliga vårdcentralen.
  • Från och med 2022 ska vårdcentralerna också kunna erbjuda specialisttjänster inom inre medicin, ögonsjukdomar, pediatrik och geriatri.
  • 2022 utvidgas användningen av kundsedlar till vissa ingrepp inom specialsjukvården. Till exempel bråckoperationer, höft- och knäledsproteser, ögon- eller öroningrepp, gynekologiska eller urologiska ingrepp då kunna köpas med hjälp av kundsedel.
  • 2022 blir det också möjligt att välja mellan offentlig och privat tandvård.
  • Du kan läsa mer om huvuddragen i regeringens förslag här:

ANNONSER