Norrback återvaldes

23.11.2017 kl. 14:19
Svenska pensionärsförbundets förbundsmöte har återvalt Ole Norrback till ordförande. Norrback återvaldes enhälligt.

Förbundsmötet valde också en rad nya medlemmar till förbundsstyrelsen för åren 2018-2019. Nya styrelsemedlemmar är: Anita Ismark, Korsnäs, Filip Hamro-Drotz, Grankulla, Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn, Kaj Sjöblom, Kyrkslätt, och Björn Sundqvist Borgå. Av dessa var det endast Björn Sundqvist som ställde upp för omval.

Dessutom valdes Christjan Brander, Iniö, in för en ettårsperiod istället för Leif Westerén, Åbo som hade valt att avgå.

ANNONSER