Finländare är rädda för att åldras

27.11.2017 kl. 08:13
Över hälften av finländarna är rädda för att tvingas tillbringa sin ålderdom ensamma. Fyra av fem är rädda för vad ålderdomen överlag för med sig. Det här framkommer av HelsingforsMissions färska opinionsundersökning.

HelsingforsMission har utrett vad 1000 finländare i åldern 18–75 tänker om att åldras och vilka orosmoment och rädslor som förknippas det. Ålderdomen skrämmer finländare i alla åldrar. Av de svarande är 84 proicent oroliga över hur åldringsvården för tillfället ser ut. Hela 57 procent är rädda för att bli lämnade ensamma när de blir gamla.

”Den offentliga debatten präglas av en respektlös attityd gentemot äldre. Åldringsvården verkar vara i ett uselt tillstånd på basis av de här berättelserna. En äldre person uppfattas som en onyttig kostnad som hotar vår nationalekonomi”, säger HelsingforsMissions verksamhetsledare Olli Valtonen.

”Men rädslorna handlar också om ensamhet. Det är ett verkligt problem, som samhället och var och en av oss bör ta på allvar”.

Risken för ensamhet ökar ju äldre vi blir. Av de 70 år fyllda finländarna upplever 30 % (över 300 000 personer) att de är ensamma, och av de 85 år fyllda 40 %.

Vem vågar bli gammal här?

HelsingforsMission för i november-december en kampanj mot åldringarnas ensamhet genom att fråga ”Vem vågar bli gammal här?”. Kampanjen lyfter fram de rädslor som är knutna till att åldras och synliggör hur det känns för en människa när ingen bryr sig.

Kampanjens mål är att samla donationer till HelsingforsMissions arbete för att bekämpa ensamheten.

”Vi hoppas att den här kampanjen får folk att vakna. Vi behöver medel för att effektivisera vårt arbete för att hjälpa dem som är ensamma. Den som inte har blivit lämnad ensam vågar bli gammal”, säger Valtonen.

Kampanjen syns bland annat på Clear Channels reklamställen och på sociala medier. Du kan också bekanta dig med den på medborgartorget utanför Kampens köpcentrum fredagen 1.12.2017.

Kampanjen har planerats av reklambyrån Folk Finland och producerats och verkställts av Cocoa Mediaproductions samt Jere Hietala. Planering, produktion och medieutrymme har fåtts som donationer.

Detta är ett pressmeddeland från Helsingforsmission.

ANNONSER