Pensionärsförbundet fick STEA-medel

25.01.2018 kl. 15:55
Social- och hälsovårdsministeriet delar ut 342 miljoner euro i understöd till 871 organisationer, bland dem Svenska pensionärsförbundet. De pengar som delas ut är avkastningen från penningspel.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om understöden den 25 januari i enlighet med Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals (STEA) förslag.

Svenska pensionärsförbundet beviljas 314 000 euro för förbundets allmänna verksamhet och 90 000 euro för förbundets it-verksamhet. STEA är pensionärsförbundets största finansiär.

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som hamnat i problemsituationer. Med understöden vill ministeriet uppmuntra organisationerna att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen.

Sammanlagt 1 152 organisationer ansökte om understöd. Antalet olika objekt, projekt eller funktioner var 2 441. De ansökta understöden uppgick till sammanlagt 469 miljoner euro.

Som jämförelse kan nämnas att ifjol beviljade social- och hälsovårdsministeriet 317,6 miljoner euro i understöd till 858 organisationer.

ANNONSER