De äldre betalar ett högt pris för kundavgifterna

06.04.2018 kl. 13:16
Äldre personer och personer som får långvarig sluten vård betalar de högsta kundavgifterna till social- och hälsovården. Det finns dock betydande skillnader i storleken på avgifterna och hur de fördelas mellan olika befolkningsgrupper, konstateras det i en undersökning som har gjorts av Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Med kundavgifterna betalas cirka 7 procent av kommunernas kostnader för social- och hälsovårdstjänster.

Institutet för hälsa och välfärd har utrett hur kundavgifterna fördelades mellan olika befolkningsgrupper 2015. I sin undersökning jämför THL välfärdspraxis i Finland och andra länder och föreslår åtgärder som underlättar bedömningen av lagändringars konsekvenser.

Närmare hälften av finländarna betalar årligen någon form av kundavgift för erhållna social- och hälsovårdstjänster. Enligt undersökningen hopar sig avgifterna hos en liten del av invånarna. En tiondel av kunderna betalade nästan hälften av alla jämnstora kundavgifter.

I fråga om inkomstrelaterade avgifter var motsvarande andel 44 procent och inom mun- och tandvården 30 procent.

”Äldre personer och personer som får långvarig sluten vård betalar de högsta avgifterna. Också de personer som lider av demens eller psykos använder en mycket stor andel av inkomsterna till olika egenavgifter. Då man granskar helhetsbilden är det viktigt att i synnerhet självriskerna för läkemedel också beaktas”, säger Maria Vaalavuo, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Avgiftstak är ett bra sätt att hålla kundavgifterna i styr. År 2015 bidrog avgiftstaken till att minska över 160 000 finländares avgiftsbörda.  

Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är det möjligt att helt och hållet befria en person från avgifter eller att sänka personens avgifter.

I Finland varierar storleken på avgifterna för från kommun till kommun eftersom lagen bara fastställer avgifternas maximibelopp. Helsingfors har helt avstått från att ta ut avgift för besök hos hälsocentralläkare.

År 2015 täckte kommunerna och samkommunerna social- och hälsovårdsutgifter för totalt drygt 1,4 miljarder euro med kundavgifterna.

 

ANNONSER