Bostadsbidraget för pensionstagare höjs i de större städerna

20.12.2018 kl. 12:05
Maximibeloppet för godtagbara boendeutgifter i bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,8 procent från ingången av år 2019.

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har hyran för pensionstagare som bor i hyreslägenhet stigit från september år 2017 till september 2018 med i genomsnitt 1,8 procent. Efter höjningen är maximibeloppet för boendekostnader i kommungrupp I (Helsingfors) 8 243 euro, i kommungrupp II (Esbo, Grankulla och Vanda) 7 581 euro och i kommungrupp III (bland annat Åbo, Borgå och Vasa) 6 651 euro om året.

Uppvärmningsnormerna för pensionstagare som får bostadsbidrag hålls på nuvarande nivå också nästa år. Som uppvärmningskostnad godkänns också nästa år beroende på kommungrupp 1,27–1,55 euro i månaden per kvadratmeter.

De godtagbara vattenkostnaderna förblir likaså oförändrade nästa år och uppgår till 29,42 euro per person och månad. Bostadsbidragets underhållsnorm höjs i enlighet med höjningen av den allmänna kostnadsnivån med 1,3 procent. Efter höjningen är underhållsnormen 42,85 euro per månad. 

Statsrådet utfärdade den 15 november en förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2019. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

ANNONSER