Norrback: Problemen i vården kommer inte som en överraskning

29.01.2019 kl. 19:39
- De uppdagade problemen inom äldrevården kommer inte som en total överraskning. Orsakerna är flera. En orsak är att alla kommuner inte har varit tillräckligt precisa som upphandlare. De stora vårdbolagen har råd med juridisk expertis, som många kommuner saknar, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

 

Den 24 februari tog Kristinestad stad över ansvaret för vården vid Esperis vårdhem Ulrika i Kristinestad.

Två dagar tidigare hade Regionförvaltningsverket gjort ett inspektionsbesök vid Ulrika-hemmet. De observerade missförhållandena gällde bland annat otillräcklig personal och bristfällig basvård och
-omsorg.

Valvira, som övervakar social- och hälsovårdsbranschen, har satt igång en utredning av Esperi Carekedjan som helhet. Problem har rapporterats från ett tiotal vårdhem som leds av Esperi Care.

Esperis vårdhem i Kristinestad har startats i privat regi, och inte haft något köpserviceavtal med staden.   Kommunens ansvar är därmed inte detsamma som vid köp av vårdtjänster.

- En annan orsak till de problem som uppdagas är att kvalitetskontrollen inte är tillräckligt god. Resursbrist är här en orsak, men inte den enda, säger Norrback.

I utlåtanden och i kontakter med politiker och beslutsfattare har vi från Svenska pensionärsförbundets sida ständigt framhållit behovet att en noggrann och ständig kvalitetskontroll. Detta är särskilt viktigt när antalet vårdproducenter är stort och när kapitalplacerare ser en god marknad i äldreomsorgen, framhåller Norrback.

- Samtidigt ska vi inte bli hysteriska. Vi ska komma ihåg att vi talar om sårbara äldre personers omsorg. I det stora hela håller vården i Finland en god nivå. Det gäller både den privata och den offentliga vården.

ANNONSER