De lägsta pensionerna höjs med 50 euro

03.06.2019 kl. 13:24
Regeringen använder 183 miljoner euro till att höja de lägsta pensionerna med ett nettobelopp på cirka 50 euro i månaden. Förhöjningen gäller uppskattningsvis månadspensioner på upp till cirka 1 000 euro.


Förhöjningen genomförs via folkpensions- och garantipensionssystemen, skriver regeringen i sin programförklaring.

Det ska också inledas en utredning på trepartsbasis om möjligheterna att inom arbetspensionssystemet förbättra ställningen för dem som har de lägsta arbetspensionerna. Som ett led i denna utredning utreds även de metoder som gör det möjligt att höja arbetspensioner på under 1 400 euro med ett nettobelopp på 100 euro utan att arbetspens- ionsavgifterna höjs.

En sammanslagning av pensionssystemen inom den kommunala och privata sektorn bereds utifrån förslag av en arbetsgrupp som utrett skillnaderna mellan pensionssystemen.

Antalet konstnärs- och idrottspensioner ska ökas.

Situationen för sådana personer vars totala pension är på en nivå som understiger nivån på garantipensionen (784,52 euro/månad) ska utredas.

De centrala målen inom arbetspensionspolitiken är en hållbar ekonomisk försörjningskvot, en tillräcklig nivå på pensionerna, en hållbar finansiering och rättvisa mellan generationerna. Regeringen bereder ändringarna i arbetspensionslagstiftningen på trepartsbasis.

ANNONSER