Pensionsreformens effekt börjar synas – fler stannar kvar i arbetslivet längre

30.10.2019 kl. 15:44
Många av dem som är födda år 1955 arbetade tre månader längre. Den stegvisa höjningen av pensionsåldern bidrog till att senarelägga övergången i pension, men har hittills inte ökat sjukpensioneringarna, visar Pensionsskyddscentralens nya statistik.

Vid arbetspensionsreformen år 2017 höjdes den lägsta åldern för ålderspension, som i fortsättningen är beroende av födelseåret. Den lägsta pensionsåldern för personer födda år 1955 steg till 63 år 3 månader. De första som uppnådde den nya åldersgränsen gick i ålderspension i fjol.

År 2018 minskade antalet nya ålderspensionstagare med ca 8 000 personer från året innan. Det är huvudsakligen en följd av att åldersgränsen för ålderspension steg. I fjol blev nästan 70 000 personer pensionerade med arbetspension. Av dem gick något mindre än 50 000 i ålderspension. Det totala antalet nya arbetspensionstagare minskade med 6 000 personer från året innan.

Läs hela pressmeddelandet här

Av de försäkrade som är födda 1955 gick 35 procent i ålderspension år 2018. Året innan var motsvarande siffra 47 procent bland personer födda år 1954. Förändringen är avsevärd.

ANNONSER