Händelserik avslutning av gamla året inom förbundet

08.01.2020 kl. 10:40
Svenska pensionärsförbundets styrelse publicerar en förteckning över de anmälningsärenden som styrelsen behandlat på sitt möte den 19 december.

Kurs i Föreningskunskap – en djupdykning 25-26.10.2019 i Vasa. Arrangör: Svenska folkskolans vänner. Verksamhetsledare Berit Dahlin och verksamhetskoordinator Inger Holmberg deltog 25-26.10.2019 och ombudsman Patrick Ragnäs 25.10.2019.

Arbetsgrupp för sammanställning av en Handbok för bouletävlingar har haft möte 28.10.2019. I arbetsgruppen ingick Erik Backman, Sven-Erik Mattsson, Carl-Gustav Molander, Gunnar Ölander, Anita Ismark, ordförande och sekreterare samt verksamhetsledare Berit Dahlin.

It-stödperson Andreas Höglund deltog 5.11.2019 i AuroraAI-möte på Ikäteknologiakeskus i Helsingfors.

Kulturkarnevalen ordnades 14-17.11.2019 i Ekenäs. Arrangörer: Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.
Ekenäs Pensionärer rf, verksamhetsledare Berit Dahlin och verksamhetskoordinator Inger Holmberg deltog med kvällsprogram.

Styrelsen har per e-post 15.11.2019 godkänt kommitténs för intressebevakning och påverkan förslag till utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet beträffande ändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg? 19.11.2019 i Åbo. Arrangör: Folktinget. Pehr Löv, styrelsemedlem och ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan och ombudsman Mona Lehtonen deltog.

Sekreteraren för samhällspolitisk påverkan Kristina Heikel deltog i Työeläkepäivä 20.11.2019 i Helsingfors. Arrangör: Pensionsskyddscentralen.

Birgitta Olsson, andra vice ordförande, deltog i Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf:s höstmöte och seminarium 25.11.2019 i Helsingfors.

Birgitta Olsson, andra vice ordförande, deltog i Studieförbundets höstmöte 27.11.2019 i Helsingfors.

Sekreteraren för samhällspolitisk påverkan Kristina Heikel deltog i infotillfälle om pensioner 27.11.2019 i Helsingfors. Arrangör: Veritas pensionsförsäkring.

Styrelsen har per e-post 27.11.2019 godkänt Pensionärsföreningen Hankens Seniorer rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Tea Björkenheim.

Styrelsen har per e-post 29.11.2019 godkänt att Svenska pensionärsförbundet i stället för julkort inbetalar 100,00 euro till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland. Information om detta framgår i God Tid nr 10, 2019.

Styrelsen har per e-post 30.11.2019 godkänt hyresavtal för kansliutrymmen på Handelsesplanaden 12 B 18 i Vasa.

Styrelsen har per e-post 2.12.2019 godkänt Nykarleby Seniorer rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Bror Åström.

Pensionärsföreningen Ettan rf firade 60-årsjubileum 11.11.2019. Verksamhetsledare Berit Dahlin och styrelsemedlem Eili Ervelä-Myréen deltog.

Christjan Brander, ordförande för it-kommittén och Britta Malm, medlem i it- kommittén samt it-koordinator Robert Riska deltog i Internetdagarna 25- 26.11.2019 i Stockholm, Sverige.

Pensionärer i Östra Helsingfors rf firade 40-årsjubileum 28.11.2019. Förbundsordförande Ole Norrback och verksamhetsledare Berit Dahlin deltog.

Pensionärsföreningen Hankens Seniorer rf firade 20-årsjubileum 3.12.2019. 

Eläkeläiset ry/Pensionärerna rf firade 60-årsjubileum 4.12.2019 på Kulturhuset, Helsingfors. Förbundsordförande Ole Norrback och verksamhetsledare Berit Dahlin deltog.

Förbundsordförande Ole Norrback och Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan deltar i rundabordsdiskussion om svenska frågor i social- och hälsovårdsreformen 11.12.2019 på social- och hälsovårdsministeriet.

Oravais Pensionärer rf firar 50-årsjubileum 16.2.2020. 

Eläkeliitto ry firar 50-årsjubileum 26.2.2020 i Finlandiahuset, Helsingfors. 
Korsholms pensionärsförening firar 50-årsjubileum 14.3.2020. 

AlandicaDebatt ordnas 26-27.6.2020 i Mariehamn. Årets tema är social och ekonomisk hållbarhet.

Grankulla svenska pensionärer rf firar 45-årsjubileum 17.10.2020. 

Styrelsemedlemmarna erhöll varsitt exemplar av Marcus Tullius Ciceros bok How To Grow Old.

Styrelsen protokoll hittar du här.


 

ANNONSER