Fronttillägget höjs till 125 euro/månad

31.01.2020 kl. 08:55
Fronttillägget höjs till 125 euro i månaden. År 2019 uppgick tillägget till 50,19 euro per månad. Höjningen gäller också fronttillägg till veteraner som är bosatta utomlands.

Riksdagen har godkänt höjningen av fronttillägg utifrån riksdagsledamotens lagmotion. Lagarna med bestämmelser om höjningen träder i kraft den 1 april 2020.

Rätt till fronttillägg enligt lagen om frontmannapension har en person som har  tilldelats front-mannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller ett av Krigsarkivet utfärdat intyg över deltagande i minröjningsuppdrag.

Fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands beviljas en person som uppfyller villkoren för fronttillägg, är bosatt utomlands och inte får folkpension.

Riksdagsledamot Antti Lindtman m.fl. lämnade i november 2019 en motion om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (LM 36/2019 rd). 

ANNONSER