PIO: Finland behöver ett program för att minska fattigdomen bland pensionärerna

07.02.2020 kl. 10:11
Finland behöver ett program för att minska fattigdomen bland pensionärerna, kvaliteten på äldreomsorgen bör höjas och hälsovårdens olika avgiftstak bör slås ihop.

Bland annat dessa frågor togs upp när representanter för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf torsdagen den 6 februari träffade social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (vänst) för att presentera pensionärsorganisationernas målsättningar inför arbetet med statsbudgeten för 2021.

- Pensionärernas inkomstutveckling släpar mer och mer efter löntagarnas inkomstutveckling, konstaterade PIO:s ordförande Ole Norrback.

 - År 2019 hade cirka 117 000 pensionärer över 65 år en månadsinkomst som var lägre än 1239 euro, vilket betraktas som en ekonomiskt utmanande situation. Vi anser att änkepensionen även i fortsättningen ska följa en livet ut och att detta bör beaktas när familjepensionerna förnyas, konstaterar PIO i sina målsättningar.

Regeringen bör, enligt PIO, utan dröjsmål söka lösningar för att täcka det växande behovet av arbetskraft inom äldreomsorgen. Parallellt med utvecklingen av institutionsvården bör man satsa på den service som når de äldre i hemmen.

I  PIO:s budgetmålsättningar hänvisas till OECD:s jämförelse, som visar att kundavgifterna och annan privat finansiering av hälsovården är högre i Finland än i övriga nordiska och västeuropeiska länder. Kunderna stöter på tre kostnadstak (resor, mediciner och vårdavgifter), tillsammans 1560 euro. De här bör enlig PIO slås ihop samtidigt som man sänker taket till exempelvis 1300 euro per år.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen betraktar PIO:s målsättningar som viktiga. Hon påminde om att små steg för att minska pensionärsfattigdomen redan tagits vid årsskiftet genom höjningen av garantipensionen och höjningen av de lägsta folkpensionerna.

- Kvaliteten på äldreomsorgen påverkas i hög grad av hur många vårdare det finns. Därför är det viktigt att regeringen nu skriver in en miniminivå för hur många vårdare det ska finnas inom institutionsvården, sade Pekonen.

- Och som vi konstaterar i regeringsprogrammet så utvecklar vi samtidigt hemvården, försäkrade Pekonen.

I samband med PIO:s möte med ministern avhandlades även bland annat hushållsavdraget, boendekostnaderna och tillgängligheten, digitaliseringen samt vikten av att de äldres rättigheter respekteras också internationellt.

Svenska pensionärsförbundet innehar ordförandeskapet i Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO under 2020. Ordförandeskapet roterar mellan fem av de sex medlemsförbunden. PIO representerar cirka 300 000 finländska pensionärer.

 

 

ANNONSER