Stort antal nya coronavirusfall

18.03.2021 kl. 16:00
Epidemiläget i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är fortsatt svårt. Under de senaste två veckorna har behovet av specialiserad sjukvård och i synnerhet intensivvård ökat avsevärt inom dessa områden.

Under vecka 10 (8.3–14.3) konstaterades det sammanlagt nästan 4800 nya fall, vilket är över 300 fler fall än föregående vecka. Detta är det största antalet nya coronafall i den veckovisa rapporteringen under hela epidemin. Eftersom situationen försämrats betydligt på riksnivå är det motiverat att upprätthålla och utöka effektiva och heltäckande metoder för att förhindra smitta och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft i regionerna.

Vecka 10 var incidensen av nya fall 86 per 100 000 invånare, medan den var 80 föregående vecka. Under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 9–10) rapporterades det sammanlagt 9200 nya fall, vilket är 1700 fler fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 166 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 136 fall. 

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 1,0–1,2 (sannolikhetsintervallet 90 %), jämfört med en vecka tidigare, då reproduktionstalet var 1,1–1,3. Även om epidemin ytterligare har tagit fart på riksnivå, har de rekommendationer och begränsningsåtgärder som är i bruk sannolikt bromsat smittspridningen i någon mån. Särskilt i landskapet Åland och i Satakunta sjukvårdsdistrikt har epidemiläget förbättrats.

Också vaccineringarnas betydelse för bekämpningen av sjukdomen börjar gradvis synas, och vaccinationerna framskrider väl inom alla specialupptagningsområden. Fram till  den 17 mars 2021 har över 75 procent i åldersgruppen över 80 år och över en tredjedel av 75–79-åringarna fått minst en vaccindos. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om hur vaccineringarna framskrider.

Vecka 10 gjordes över 147 000 coronatester, mer än dubbelt så många som vid årsskiftet.

Vecka 10 var andelen positiva testresultat 3,2 procent av alla tester. 

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 59 procent av fallen. En tredjedel av de nya coronasmittade personerna befann sig i karantän när smittan konstaterades. Detta är en något större andel än under de föregående veckorna. I 1,7 procent av fallen har det varit fråga om smitta från utlandet, som i mindre än 1 procent av samtliga coronafall har orsakat fortsatt smittspridning.

Flest smittor konstateras hos personer i arbetsför ålder, i synnerhet hos unga vuxna. Vecka 11 konstaterades ungefär 81 procent av alla fall hos personer under 50 år, och nästan hälften hos personer under 30 år. Andelen fall hos personer under 10 år var cirka 11 procent, och andelen fall hos personer i åldern 10-19 var cirka 14 procent. 

Under de senaste två veckorna har behovet av specialiserad sjukvård ökat avsevärt, och i synnerhet under de senaste dagarna har också behovet av intensivvård ökat snabbt. Den 17 mars var sammanlagt 278 patienter i sjukhusvård på grund av covid-19-sjukdomen, 79 patienter på avdelningar inom primärvården, 143 patienter inom den specialiserade sjukvården och 56 patienter på intensivvårdsavdelningar. Sammanlagt 804 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 17 mars 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

ANNONSER