Finländska vaccinationsintyg på Oma Kanta-sidorna den 26 maj

20.05.2021 kl. 08:40
Finlands nationella coronavaccinationsintyg kan fås på mina Kanta-sidor från och med den 26 maj. Medborgarna får tillgång till intygen stegvis.

Det kan ta en viss tid att uppdatera vaccinationsintygen på mina Kanta-sidor eftersom vaccinationsuppgifterna matas in  i olika informationssystem retroaktivt. 

Det är möjligt att vissa organisationer inom hälso- och sjukvården inte hinner göra de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemet förrän det nationella intyget tas i användning. I detta fall kommer coronaintyget att finnas på mina Kanta-sidor senare. Vaccinationsuppgifterna eller vaccinationsintyget syns inte heller i tjänsten om hälso- och sjukvården inte har registrerat personens vaccinationsuppgifter korrekt. 

I fortsättningen kommer vaccinationsintyget att finnas på mina Kanta-sidor inom fem dygn från vaccineringen.

Det nationella coronaintyget innehåller uppgifter om en persons coronavaccinationer. Intyget kan användas vid gränspassage i de EU-länder som godkänner ett nationellt coronavaccinationsintyg. EU-länderna kan alltså själva besluta om de godkänner ett nationellt intyg vid gränspassage. Ett nationellt coronaintyg ger således inte rätt att resa fritt inom hela EU. 

Det finns fortfarande skäl att undvika resor i allmänhet eftersom smittläget är dåligt i många länder. Vidare ska man före resan noggrant kontrollera läget i destinationslandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Det nationella vaccinationsintyget ska användas tills EU:s gemensamma coronaintyg införs. 

EU:s coronaintyg blir färdigt i juli

EU:s gemensamma coronaintyg som i juli kommer att tas i användning i Finland består av ett coronavaccinationsintyg, ett intyg över ett negativt testresultat eller ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. Alla dessa tre intyg fås samtidigt från mina Kanta-sidor. EU-intyget ersätter det nationella coronavaccinationsintyget.

EU-intyget fungerar i EU-länderna senast när EU-förordningen om coronaintyg träder i kraft och tillämpas.  Just nu ser det ut att förordningen träder i kraft den 30 juni och medlemsländerna ska börja tillämpa förordningen inom sex veckor från att den trätt i kraft. Detta innebär att EU-länderna inte nödvändigtvis har beredskap att utfärda och avläsa intyg helt samtidigt.

Finland ska också ha beredskap att utfärda och avläsa EU:s gemensamma coronaintyg inom sex veckor från att EU-förordningen trätt i kraft. Finland och de övriga EU-länderna kan, om de så önskar, vid gränspassage godkänna också andra coronaintyg. Personen ska före resan själv utreda hurdant intyg destinationslandet kräver.

EU-medlemsländerna ska underrätta de övriga medlemsländerna och kommissionen om de kräver att intygsinnehavarna ska testa sig eller hålla sig i karantän eller om de nekar sådana personer inresa.

EU:s mål med coronaintyget är att göra det enklare att röra sig fritt i EU. EU-medlemsländerna beslutar själva om andra närmare användningsändamål.

Så här får du ditt vaccinationsintyg från Kanta

De nationella coronavaccinationsintygen finns att få på mina Kanta-sidor från och med den 26 maj. Senare kommer också EU:s gemensamma coronaintyg att finnas i Kanta. 

Följer du dessa anvisningar för att få ut ditt intyg:

  1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidor.
  3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Det nationella intyget får du endast från mina Kanta-sidor. Personer som inte använder denna tjänst och inte ger någon annan en fullmakt att använda sidorna kan be hälso- och sjukvården ge ett annat intyg över coronavaccinationen. 

När EU-intyget införs i juli, kan du få coronaintyget också som en utskrift från den egna hälsostationen eller från någon annan enhet inom hälso- och sjukvården. 

ANNONSER