Antalet coronafall fortsätter att minska

03.06.2021 kl. 15:44
Epidemiläget i Finland har klart förbättrats under den senaste veckan. Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. I landets södra och sydvästra delar samt i Mellersta Österbotten är incidensen fortfarande större än i resten av landet. Epidemin har dock lugnat ner sig på många håll.

Både i Egentliga Finland och i Nyland har incidensen minskat under maj månad. Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Under vecka 21 (24–30.5) konstaterades 877 nya fall, vilket är mer än 400 färre fall än under föregående vecka, då antalet fall var 1 312. Antalet nya fall per 100 000 invånare var 40 under de senaste två veckorna (17–30.5), jämfört med 53 under de föregående två veckorna (3–16.5).

I 70 procent av smittfallen från hemlandet kunde smittkällan utredas. I 27 procent av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. I 7,5 procent av de nya fallen var det fråga om smitta från utlandet, och dessa orsakade i 0,7 procent av alla fall fortsatt smittspridning. 

Under vecka 21 togs över 120 000 coronatester, vilket är på samma nivå som förra veckan. Andelen positiva prover hade minskat från förra veckan: vecka 21 var andelen 0,7 procent. Senast var andelen positiva prover av alla de tagna proverna under en procent i september 2020, före epidemiläget förvärrades. 

Coronavaccinationerna har framskridit väl. I hela landet har cirka 54 procent av befolkningen över 16 år fått den första vaccindosen. Coronavaccinerna ger ett bra skydd mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga sjukdomsformer. De eliminerar dock inte helt och hållet risken för att smittas eller bli sjuk. Därför är det viktigt att även de som fått sin första vaccindos eller båda vaccindoserna fortsätter hålla säkerhetsavstånden, använda munskydd, tvätta händerna och iaktta de övriga anvisningarna för att förhindra virusspridningen.

Behovet av sjukhusvård har minskat

Sedan mitten av maj har antalet patienter som får sjukhusvård på grund av covid-19 varit färre. Även antalet intensivvårdspatienter har minskat. 

Onsdagen den 2 juni fick 14 coronapatienter intensivvård, medan 22 vårdades på avdelningar inom primärvården och 43 på den specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar. Sammanlagt 79 patienter fick sjukhusvård på grund av coronaviruset. 

Sammanlagt 959 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 2 juni 2021.

ANNONSER