Antalet coronavirusfall ökar - behovet av sjukhusvård är fortsatt stort

25.11.2021 kl. 15:22
Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 46 konstaterades ca 7 200 nya coronafall. I slutet av oktober konstaterades över 4.000 fall per vecka, och under den senaste veckan (vecka 46) över 7.000 fall. Detta är över 3.000 fler fall på veckonivå, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd THL.

Antalet coronaviruspatienter som tagits in på intensivvård per vecka har nästan tredubblats under de tre senaste veckorna.

Under de två senaste veckorna (8–21.11) rapporterades 237 nya smittfall i Finland per hundratusen invånare. I mitten av oktober rapporterades under 14 dygn 133 nya smittfall per hundratusen invånare, och efter det har incidensen ständigt ökat.

Antalet fall bland barn under 12 år har stigit under de senaste veckorna. Behovet av sjukhusvård för barn under 12 år är dock mycket sällsynt, och det har inte observerats någon förändring i fråga om detta, trots att antalet coronavirusfall har ökat.

I slutet av förra veckan vårdades sammanlagt 156 coronaviruspatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 112 på bäddavdelningar och 44 på intensivvårdsavdelningar. Belastningen på sjukhusvården har ökat under den senaste månaden. Under vecka 46 togs det in sammanlagt 147 nya coronaviruspatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Under de senaste fem veckorna (veckorna 42−46) har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården per vecka varierat mellan 110 till 166 patienter. Vecka 46 togs 35 nya coronaviruspatienter in för intensivvård. Vecka 45 var antalet nya intensivvårdspatienter sammanlagt 31, och under de föregående veckorna (42–44) varierade antalet nya patienter mellan 14 och 22.

Totalt 1 302 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 24 november.

Risken att bli intagen för specialiserad sjukvård är betydligt större för dem som inte är vaccinerade än för dem som har fått båda vaccindoserna. Från augusti till utgången av oktober har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 19 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 33 gånger oftare.

Fram till den 24 november har 86,4 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 81,1 procent båda vaccindoserna. Fram till den 24 november har 203 023 personer fått den tredje vaccindosen.

Under vecka 46 togs det över 113 200 coronatester. Testningsaktiviteten har stadigt ökat under senaste veckorna. I slutet av oktober togs endast cirka 80 700 tester per vecka. Av de tester som togs förra veckan var 6,3 procent positiva. Under de två föregående veckorna var andelen 5,9 procent och i slutet av oktober 5,2 procent.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida Lägesöversikt om coronaviruset. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbsidan Hybridistrategins uppföljningsrapport. 

ANNONSER