"Tillsammans är vi starkare"

25.05.2022 kl. 09:19
Den 23-24 maj har ett historiskt möte skett mellan svenska SPF Seniorerna och finlandssvenska Svenska pensionärsförbundet, SPF, då de båda organisationernas förbundsledningar sammanträtt i Esbo.

Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar och blicka framåt.

"Idag finns det ett stort behov av att organisera alla seniorer, oavsett land.  Kanske mer nu än innan pandemin slog till. Vi seniorer besitter lång erfarenhet och viktiga kunskaper. Inte minst vill vi bidra till samhället. Vi ser tydligt att utan seniorer skulle vården, omsorgen och skolan inte fungera. Att få diskutera detta med våra finlandssvenska vänner som arbetar med precis samma frågor och utmaningar har varit oerhört stimulerande, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

"Det här är ett bra startskott för ett helt nytt samarbete mellan våra organisationer. Även om detaljerna kan skilja sig åt har vi mycket gemensamt. Pensionerna, vården och omsorgen är oerhört viktiga frågor som berör alla våra medlemmar - idag och i framtiden", säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande Svenska pensionärsförbundet.

Tillsammans vill vi uppmana övriga seniororganisationer i Norden till att ansluta sig till oss, tillsammans är vi starkare.

 

 

ANNONSER