Boulehandboken uppdaterad

06.06.2022 kl. 09:45
Svenska pensionärsförbundets handbok för arrangemang och spelregler för boule har uppdaterats att följa de nya spelreglerna.

SPF har beslutat att hädanefter spela boulemästerskap enligt de nya reglerna som antagits av Svenska bouleförbundet 13.2.2021.

Du hittar den uppdaterade Boulehandboken och ändrade reglerna bland våra publikationer, exempelvis via länken här . Där kan du också ladda ner en sida med komplettering till den tidigare versionen av handboken.

ANNONSER