en doktor mäter pulsen på en patient

FPA höjer ersättningarna för privat vård

26.09.2023 kl. 09:21
Regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att höja FPA-ersättningarna i enlighet med regeringsprogrammet. I sin helhet höjs FPA-ersättningarna med 500 miljoner euro, varav statens finansieringsandel är 335 miljoner euro. Genom att höja ersättningarna strävar man efter att förkorta vårdköerna inom primärvården.

Regeringen kom vid budgetförhandlingarna överens om att höja FPA-ersättningarna med sammanlagt 500 miljoner euro åren 2024–2027. Av summan är statens finansieringsandel 335 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet strävar man genom höjningen av FPA-ersättningarna efter att förkorta vårdköerna inom primärvården. 

– Höjningen av FPA-ersättningarna förkortar vårdköerna inom primärvården och lättar välfärdsområdenas börda. Det är fråga om en mycket betydande satsning på finländarnas hälsa och välfärd, säger ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen

Ersättningstaxan för allmänläkare och specialistläkare höjs nästa år från 8 euro till 30 euro i fråga om mottagningar på plats och till 25 euro i fråga om fjärrmottagningar. Ersättningstaxorna för psykiatriska mottagningar höjs till 30–40 euro beroende på mottagningens längd. Även ersättningstaxorna för psykiatriska åtgärder, såsom psykoterapi, höjs. Ersättningstaxan för en tandläkarundersökning höjs från 15,50 euro till 30 euro. 

För nästa år reserverades cirka 97,5 miljoner euro i finansiering för höjningen av ersättningstaxorna, varav statens finansieringsandel är 65,3 miljoner euro. Höjningen av de nuvarande FPA-ersättningarna kräver inga lagändringar. FPA fastställer ersättningstaxorna i enlighet med den gällande sjukförsäkringslagen.

Regeringen kom vid budgetförhandlingarna överens om att det till den nya modellen för FPA-ersättningen enligt regeringsprogrammet anvisas finansiering på cirka 134,2 miljoner euro per år för åren 2025–2027. Av detta belopp är statens finansieringsandel cirka 89,9 miljoner euro per år. Avsikten är att planeringen av den nya modellen för FPA-ersättningen ska inledas vid social- och hälsovårdsministeriet efter budgetförhandlingarna.

Staten täcker 67 procent av sjukvårdsförsäkringens kostnader och 33 procent samlas in i form av innehållna avgifter på löner, företagarinkomster och förmåner. FPA-ersättningarna finansieras som en del av sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring.

ANNONSER