Kan föreningen ställa in vårmötet på grund av epidemin?

15.03.2020 kl. 09:27
Många föreningar har kallat till års- eller vårmöten i mars och april. Kan man inhibera eller flytta framåt föreningens stadgeenliga möte?

Föreningsmöten (vårmöte, årsmöte etc) skall enligt lagen hållas vid den tidpunkt som nämns i stadgarna. Ibland är detta inte möjligt. Coronaviruset och den pandemi det har orsakat har medfört att många föreningar överväger ifall de stadgeenliga mötena alls kan hållas. Myndigheterna rekommenderar att alla arrangörer nu överväger ifall en sammankomst är nödvändig att ordna.

Föreningen måste själv bedöma vilka risker som finns med mötet (deltagarantal, deltagare som hör till särskilda riskgrupper etc). Det är ändå i detta undantagsläge klart att det är bättre att senarelägga rutinmöten och andra sammankomster som inte är nödvändiga. Ifall föreningen konstaterar att det stadgeenliga föreningsmötet också medför risker kan styrelsen besluta att flytta på mötet.

I så fall rekommenderas att styrelsen omgående meddelar föreningens medlemmar tydligt och klart att mötet flyttas på grund av risken för smittspridning, och att mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna.

Meddelandet till medlemmarna skall förmedlas på samma sätt som stadgarna föreskriver att föreningsmötet sammankallas, men det är givetvis bäst att använda sig av alla kommunikationskanaler som föreningen har tillgång till. Detta förfarande medför inte sanktioner för styrelsen.

Distansdeltagande för föreningsmöten är enbart möjligt ifall det tillåts i föreningens stadgar. Styrelsemöten kan dock fritt ordnas på distans (med telefon, skype, e-post etc.).

Markus West

ANNONSER