Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.03.2020 kl. 13:02
Statsrådet uppmanar personer som är över 70 år att undvika närkontakter och att undvika röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för smitta.

Om man nödvändigtvis måste gå till butiken själv eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor.

Man bör också i övrigt försöka undvika situationer som ökar smittorisken. Det är viktigt att iaktta noggrann handhygien.

Statsrådet preciserar att personer över 70 år får röra sig utomhus ensamma eller tillsam-mans med en närstående och till exempel rasta hunden, förutsatt att avståndet till andra människor är minst en meter. 

Statsrådets mål är att skydda i synnerhet personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård.

Därför uppmanas alla människor att följa de allmänna anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att minimera smittorisken. 

Var och en har skäl att begrunda det egna beteendet och vanorna med tanke på spridningen av smittsamma sjukdomar och att vid behov ändra beteendet för att förhindra onödiga risker.

Anvisningar för anhöriga och närstående till äldre personer och till personer som tillhör en riskgrupp

Alla människor ombeds att beakta smittorisken och genom sitt eget förfarande hindra att viruset sprids. 

Var och en ska särskilt beakta äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Man ska inte göra onödiga besök hos personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Man kan hålla kontakt med dem till exempel via telefon eller Skype. 

Om det är absolut nödvändigt att göra ett besök, ska handskakning, kramar och annan nära kontakt undvikas, om det inte är nödvändigt till exempel för vårdpersonalen för att trygga vården och omsorgen. Under ett besök är det viktigt att skydda andningsvägarna till exempel med en scarf eller på något annat sätt.

Även närståendevårdare och personliga assistenter till personer över 70 år eller personer som tillhör en riskgrupp uppmanas beakta att de kan smittas av viruset genom andra sociala kontakter. 

Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållanden.

Markus West

ANNONSER