Den nationella morsdagsfesten är inställd

23.04.2020 kl. 09:43
I år ordnas inte den nationella festen på mors dag den 10 maj på grund av de rådande undantagsförhållandena. Regeringen har förbjudit sammankomster med mer än tio personer. Därtill hör en stor del av de mammor som ska uppmärksammas i år till riskgruppen.

Republikens president förlänar i likhet med tidigare år medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden till mammor som utmärkt sig som föräldrar, men medaljerna överräcks vid en senare tidpunkt.

Ordenskansliet för Finlands vita ros och Finlands lejons orden offentliggör namnen på de mammor som förlänats förtjänsttecken den 28 april 2020.

Markus West

ANNONSER