PIO kräver snabbt klara direktiv för de äldre

08.05.2020 kl. 08:30
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att statsmakten snabbt ger klara direktiv som sporrar de äldre att på ett hälsofrämjande sätt röra på sig, samt om trygga sätt att möta andra människor. Informationen om direktiven ska också vara effektiv.

Många äldre har enligt Pensionärsförbundens intresseorganisation upplevt att de på grund av coronarestriktionerna är fångar i sitt eget hem. Karantändirektiven har tagits alltför bokstavligt. Det lönar sig för de seniorer som är aktiva och har god kondition att sköta om sin grundkondition och träffa sina närstående samtidigt som man noggrant håller säkerhetsmarginalerna i minnet.

Det föreligger en risk att isolering i hemmet försämrar de äldres hälsa i större utsträckning. När de sociala kontakterna minskar, stärks upplevelsen av ensamhet. I och med att man inte rör på sig kan till exempel ångesten och alkoholkonsumtionen öka kännbart.

PIO tackar regeringen och riksdagen för de beslut med vilka man strävar efter att skydda speciellt de äldre personer som hör till riskgrupperna, samt statsminister Marins regering för saklig och omfattande information.

Coronaepidemins ökning har avstannat på grund av restriktionsåtgärderna och ett förbättrat hygienbeteende. Det råder ändå fortfarande ett allvarligt hot om att den accelererar på nytt.  

Det rekommenderas fortfarande att över 70-åringar ska undvika fysiska kontakter, men samtidigt betonas det egna omdömet hos dem som hör till riskgrupperna när det gäller att följa förhållningsreglerna.

Kommunernas ansvar betonas också när man börjat avveckla restriktionerna. Vissa kommuner har direkt kontaktat dem som hör till riskgrupperna per telefon eller med brev, och så borde varje kommun agera. När biblioteken, simhallarna och teatrarna öppnas, finns det skäl att reservera separat tid för över 70-åringar och följa restriktionerna som gäller distans och antalet besökare. Möten med en livskamrat som bor i ett servicehus måste man också kunna ordna smidigt.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry/Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

Eläkeliitto ry
ordförande Raimo Ikonen
verksamhetsledare Anssi Kemppi

Eläkeläiset ry
ordförande Martti Korhonen
verksamhetsledare Jan Koskimies

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
ordförande Simo Paassilta
verksamhetsledare Timo Kokko

Kansallinen senioriliitto ry
ordförande Anneli Taina
verksamhetsledare Matti Niiranen

Kristillinen Eläkeliitto ry  
ordförande Leea Hiltunen
verksamhetsledare Päivi Kyyrö

Svenska pensionärsförbundet rf
ordförande Ole Norrback
verksamhetsledare Berit Dahlin

Ole Norrback

ANNONSER