Olika restriktioner i distrikten beroende på smittofas

16.10.2020 kl. 11:05
Restriktioner och rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset blir mer lokala och regionala. Beroende på vilken fas ett område befinner sig i gäller olika begränsningar. (Klicka på kartan)

Regeringens rekommendationer till regionerna är indelade enligt hur epidemisituationen i regionen ser ut. Man delar in sjukvårdsdistriken i tre olika faser.

1. Utgångsnivå

I regioner där epidemin befinner sig på utgångsnivån ska man enligt regeringens rekommendation beakta Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om hygien och säkra avstånd när man ordnar offentliga tillställningar och hobbyverksamhet för över 50 personer.

I hobbyverksamhet och vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

2. Förhöjt smittläge

I förhöjt smittläge rekommenderar regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar för över 20 personer.

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar ska följas vid alla offentliga tillställningar. Vid offentliga tillställningar inomhus begränsas antalet deltagare till hälften av det normala.

Vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna och olika sällskap kan undvika närkontakt med varandra. I offentliga inomhusutrymmen begränsas antalet kunder till hälften av det normala.

På basis av begränsningarna i användningen av utrymmen rekommenderas det att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk.

Hobbyverksamhet för alla åldrar ska ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regeringen rekommenderar också att högskolorna övergår till distansundervisning, dock med beaktande av nödvändiga behov av närundervisning.

3. Samhällsspridning

Vid samhällsspridning rekommenderar regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar för över 10 personer. Vid behov kan offentliga tillställningar förbjudas helt och hållet.

Regeringen rekommenderar också att hobbyverksamhet i grupp vid behov avbryts helt och hållet på basis av begränsningarna i användningen av utrymmena. Det är dock skäl att särskilt överväga detta i fråga om barns och ungas hobbyer.

Vid behov kan offentliga utrymmen stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av utrymmena.

Som en åtgärd i sista hand rekommenderar regeringen att läroanstalterna på andra stadiet övergår till distansundervisning, dock med beaktande av nödvändiga behov av närundervisning.

Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande. 

Nationellt sett uppmanas den offentliga sektorn att distansarbeta så mycket som möjligt. Även den privata sektorn rekommenderas göra samma sak.

De nya riktlinjerna drogs upp av regeringen den 15. Ett principbeslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde nästa vecka.

Anci Holm

ANNONSER