Svårt planera för nästa år men förbundet siktar framåt

19.11.2020 kl. 15:45
Planer och budget för verksamhetsåret 2021 antogs med modell från innevarande år på Svenska pensionärsförbundets höstmöte som i huvudsak skedde via Zoom tisdagen den 19 november. Hur nästa år verkligen blir är svårt att förutsäga.

– För i år hade vi planerat massor som inte blivit av, å andra sidan har vi gjort mycket vi inte hade planerat, konstaterar förbundsordförande Ole Norrback som omvaldes på posten för 2021.

– De senaste vaccinnyheterna ser ju bra ut och vårt förbunds medlemmar finns i första gruppen som får vaccinet mot coronaviruset, det ger oss möjligheter.

Det finns ett sug bland medlemmarna efter fysiska möten och en viss Zoom-trötthet börjar infinna sig. Dryga 100-talet medlemmar var uppkopplade runt om i Svenskfinland och endast ett fåtal befann sig på plats på Hanaholmen i Esbo. Några hade drabbats av strömavbrott inför mötet som hann avslutas innan stormen började tjuta som värst. 

Styrelsen får några nya ansikten nästa år. Ulla-Maj Wideroos från Närpes väljs in med ersättaren Börje Enlund, Kristinestad. Andra nya är Jan-Peter Kullberg, Åbo, ersättare Christina von Weissenberg, Pargas, och Tina Johansson, Helsingfors, ersättare Sune Almqvist, Helsingfors. Pehr Löv, Jakobstad (Carl-Gustav Molander, Jakobstad) och Birigtta Olsson Kotka (Gustav Dumell, Helsingfors) var i tur att avgå men återvaldes. De som nu lämnar styrelsen är Pia Berg, Christjan Brander och Elli Ervelä-Myréen.

Verksamhetsplanen följer i stort årets verksamhet med fokus på medlemsrekrytering, it och motion. Nyheter är bland annat ett förbundsmästerskap i golf i augusti. Golf är en växande sport bland medlemsföreningarna. Nytt för nästa år är också att förbundet utser Årets förening i stället för Årets pensionär.

Inom tredje sektorn har det funnits mycket oro för hur det blir med de så kallade Stea-pengarna, understödet från Social- och hälsovårdsministeriet. Svenska pensionärsförbundet budgeterar med ett bibehållet stöd.

– Med tanke på de miljarder regeringen gett företagen är det rimligt att de viktiga medborgarorganisationerna också får sitt. Sedan är det är upp till oss att vi har en bra verksamhet, säger Ole Norrback. 

En kläm, på initiativ av SPF Österbotten, antogs till budgeten. Den handlade om att styrelsen fick uppdrag och mandat att göra förändringar i budgeten så att ekonomiskt stöd till medlemsföreningarnas regionala samarbete stimuleras. Det gäller såväl samarbete inom regioner som mellan regioner, något som förbundsordföranden uppmuntrade till.

SPF:s budget balanserar på en knapp miljon euro.

På mötet uppmärksammades Årets pensionär Tord Carlström och Årets it-förening Åbo svenska pensionärsklubb.

Anci Holm

ANNONSER