GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning heter God Tid.  Du som är medlem i någon av pensionärsförbundet medlemsföreningar på mfastlandet får tidningen som medlemsförmån. De åländska föreningarna har ett avvikande arrangemang och medlemmar som inte får God Tid, men vill ha den ombeds kontakta den egna föreningen.Tidningen utkommer med nio nummer per år.

Tidningens uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, studier m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners och statliga myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

Intervjun

Cancerdiagnosen förändrar livet för alltid

HÄLSA Förr var diagnosen nästan liktydigt med en dödsdom. I dag är prognoserna goda för många diagnoser. Man kan ha bra livskvalitet även med kronisk cancer. Ofta klarar man mer än man tror, skriver journalisten Mayvor Stagnäs i Vasa i en personlig berättelse om sin kamp mot cancer.Läs mera »
11.10.2017 kl. 08:33

Mia-Maja Wägar: Gå inte till butiken varje dag

Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare på Finlands svenska marthaförbund, har koll på vart pengarna tar vägen. Hon hjälper småbarnsföräldrar, pensionärer och studerande att få privatekonomin att gå ihop.Läs mera »
01.09.2017 kl. 09:24

ANNONSER