Våra medlemsföreningar 

Svenska pensionärsförbundet har 78 medlemsföreningar, jämt utspridda över Svenskfinland, i Björneborg, Kotka och Tammerfors samt på  Åland.

Kontaktuppgifter till föreningarna, och länkar till deras webbsidor, hittar du genom att klicka på respektive förening på kartan nedan. Du får en större karta genom att klicka på plussymbolen i kartans nedre vänstra hörn.

Under kartan hittar du en förteckning över våra medlemsföreningar samt länkar till regionernas webbplatser.

 

Föreningslista

Östra Nyland: Borgå svenska pensionärsförening, Isnäs Pensionärer, Kotkanejdens pensionärer, Pensionärsträffen i Lappträsk, Liljendal församlings pensionärer, Lovisa svenska församlings pensionärer, Lovisanejdens Svenska Pensionärer, Pernå pensionärer, Pyttis svenska pensionärsförening, Sibbo Svenska Pensionärsförening, Pensionärsföreningen Trivselklubben i Strömfors, Träskända Seniorer

Mellannyland: Esbo svenska pensionärer, Grankulla svenska pensionärer, Vanda svenska pensionärer och i Helsingfors Arkadia Pensionärer, Gröndals pensionärsförening, Drumsö Pensionärer, Eira Pensionärer, Pensionärsföreningen ETTAN, Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen, Pensionärsföreningen Hankens Seniorer, Hufvudstadsbladets Seniorer, Kronohagens-Skatuddens Pensionärer, Munksnejdens Pensionärer, Pensionärsföreningen Olympia, Pensionärer i Östra Helsingfors

Västra Nyland: Ekenäs Pensionärer, Pensionärsföreningen Fagervik, Svenska Pensionärsgillet i Hangö, Ingå Seniorer, Karis Pensionärer, Kyrkslätt Pensionärer, Norra Kyrkslätts Pensionärsförening, Lojo svenska seniorer, Pojo Pensionärer, Sjundeå Pensionärer, Tenala-Bromarf Pensionärer, Österby Pensionärer

Åboland: Dragsfjärds Pensionärer, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär, Pensionärsföreningen i Iniö, Kimito Pensionärsförening, Korpo Pensionärsförening, Pensionärsklubben Festingarna i Nagu, Pargas Svenska Pensionärer, Västanfjärds Pensionärsförening, Åbo Svenska Pensionärsklubb

Åland: Mariehamns Pensionärsförening, Norra Ålands pensionärsförening

Österbotten: Esse Pensionärsförening, Pensionärsklubben Milstolpen (Jakobstad), Jeppo Pensionärsklubb, Pensionärsföreningen Vi Norrifrån (Karleby), Kaskö Pensionärsklubb, Korsholms Pensionärsförening, Korsnäsnejdens Pensionärer, Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT, Kronoby Pensionärer, Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb, Lappfjärds Pensionärsklubb, Larsmo-Eugmo Pensionärsförening, Malax Pensionärer, Munsala Pensionärsklubb, Nedervetil Pensionärsklubb, Nykarleby Seniorer, Närpes Pensionärsförening, Oravais Pensionärshem, Pedersöre Pensionärsklubb, Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax, Purmo Pensionärer, Terjärv Pensionärer, Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS, Vasanejdens Pensionärer, Vörå Pensionärsklubb, Övermark Pensionärsförening

Övriga Finland: Björneborgs Svenska Pensionärsförening, Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors

ANNONSER