Debattplank

Billigare och bättre, men vård på distans är inte enbart tummen upp

Social- och hälsoministeriet publicerade I december en strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården 2023 – 2035, tolv år. Strategin har 32 sidor och pressmeddelandet om strategin har två sidor. Hittas på stm.fi.Läs mera »
Arno Wirzenius, Kotka
01.02.2024 kl. 14:49

Välfärd utan resurser?

Vi pensionärer har tagit del av tjänstemännens vid Österbottens välfärdsområde förslag till anpassningsprogram i budgeten för nästa år. 30 miljoner euro ska skäras ned i vården. Vi har haft tillfälle att ge in våra åsikter om anpassningsprogrammet till välfärdsområdet senast 8 november. Läs mera »
Anita Ismark, regionordförande
14.11.2023 kl. 10:47

Stöd för God Tid

God tid är en uppskattad medlemsförmån för SPF:s medlemmar. Enligt förbundsmötet senaste höst går den på förlust och därför beslöt höstmötet att minska antalet nummer från 10 under 2022 till 9 under 2023, delvis på grund av Postens prisförhöjning senaste år.Läs mera »
Arno Wirzenius, Kotka
15.08.2023 kl. 11:10

Det behövs ett nationellt program mot pensionärsfattigdomen

Snart samlas ett antal politiska partier för att skriva ett regeringsprogram för de kommande fyra åren. Vi vill sända en hälsning till partierna om vikten att ta med skrivningar om äldrepolitiken. Det är avgörande för äldres livskvalitet att vi kan se att regeringen värnar om just vår trygghet.Läs mera »
Anita Ismark, regionordförande
18.04.2023 kl. 12:55

Mångas sista tid är nu!

Hundratals människor lever idag helt beroende av en vårdande personal. Deras sista tid är nu och det är viktigt att de får en värdig och god vård, som ett tack från det samhälle de byggt upp för vår nästa generation. Läs mera »
Leif Johansson, Mariehamn
03.02.2023 kl. 09:28

FPA:s fullmakter en invit till gängen

Folkpensionsanstalten (FPA) har publicerat instruktioner om hur man kan befullmäktiga andra personer att sköta deras FPA-ärenden. Detta är gjort på 14 språk, fem inhemska (finska, svenska och tre samiska) samt nio utländska språk, inklusive ryska och ukrainska. Läs mera »
Arno Wirzenius, Kotka
12.12.2022 kl. 09:57

Solidaritet i vardagen – höj de lägsta pensionerna

I dessa tider med stigande mat-, el- och bränslepriser känner vi pensionärer en stor oro för hur vi ska klara ekonomin. En ljuspunkt är att arbetspensionsindexet stiger med ca 6,8 % jämfört med år 2021 vilket ger en rejäl höjning på pensionen.Läs mera »
Patrick Ragnäs
27.10.2022 kl. 07:59

Jag har en dröm om att få allt från en lucka

Jag har en dröm att all socialservice som samhället erbjuder kunde fås vid en enda lucka, en enda instans,  en dröm som knappast förverkligas under min livstid.Läs mera »
Leif Jansson, tidigare socialdirektör i Mariehamn
09.08.2022 kl. 13:20

Pensionen, hälsan och rättvisan

Jag är bekymrad över hur, äldre personer klarar sig i livet. För min egen del är jag trött på uttrycket ”en glad pensionär”. De flesta pensionärer har allvarliga hälsoproblem, känner isolering och ensamhet, är änkor eller änklingar, kämpar med ekonomin och bor obekvämt, vilket gör att man inte kan träffa släkt och vänner, eller kan besöka aktiviteter som ökar det allmänna välbefinnandet. Läs mera »
Leif Jansson
24.02.2022 kl. 12:07

Svårigheter att klara sig i it-samhället drabbar både gamla och unga

Mediekunnighet räcker inte till för att klara sig i den digitala världen.  Så här går det till. Läs mera »
Arno Wirzenius
26.01.2022 kl. 08:41

Debattregler

Detta är God Tids debattsida på förbundets webbplats. Den uppdateras även mellan God Tids utgivningsdagar. Hur aktiv debatten blir är upp till er.

Artiklarna skall vara skrivna exklusivt för God Tid Debatt. I undantagsfall kan redaktionen publicera inlägg som publicerats på annan plats.

Alla artiklar som antas för publicering i God Tids pappersupplaga kan även publiceras på förbundets webbplats. Debattartiklar som är skrivna för webbsidan kan i mån av utrymme publiceras i pappersupplagan.

Alla artiklar ska vara undertecknade med namn och hemort. Endast inlägg skrivna av medlemmar i pensionärsförbundets medlemsföreningar publiceras. Ingen kommentarfunktion kopplas till inläggen.

Alla inlägg förhandsmodereras av chefredaktören för God Tid. 

Normal längd för en debattartikel är 2500-3000 tecken, inklusive mellanslag.

Ange alltid telefonnummer m fl kontaktuppgifter, så att redaktören kan nå dig.

Skicka inlägget till chefredaktören.

ANNONSER