Förbundets utskott och kommittéer 2021

Arbetsutskottet
Ole Norrback, ordförande, tfn 040 574 8829, ole.norrback@spfpension.fi
Anita Ismark, Korsnäs
Birgitta Olsson, Kotka
Alf Skogster, Grankulla
Mikael Reuter, Pargas
Henrik Winberg, Esbo, skattmästare, adjungerad medlem
Paul Lindell, Vasa, adjungerad medlem

Kommittén för intressebevakning och påverkan
Pehr Löv, Jakobstad, ordförande
Hans Blomberg, Sibbo
Gustav Båsk, Esbo
Gun Carlson, Finström
Marianne Falck, Helsingfors
Göran Honga, Vasa
Clara Kronqvist-Sundström, Pargas
Märta Marjamäki, Nådendal

IT-kommittén
Christjan Brander, Iniö, ordförande
Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt
Isa Forsbäck, Raseborg
Kaj Kankaanpää, Grankulla
Alice Lillas, Korsholm
Britta Malm, Närpes
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Esa Mäkelä, Dragsfjärd
Kerstin Ramström, Mariehamn
Ulf Wahlström, Helsingfors
Ulla-Maj Wideroos, Närpes

Resekommittén
Anita Ismark, Korsnäs, ordförande
Krister Blomander, Borgå
Tina Fabricius, Esbo
Tina Johansson, Helsingfors
Tom Laitinen, Sjundeå
Carl-Johan Storm, Dragsfjärd
Benita Sundström, Grankulla
Håkan Wikberg, Korsholm

Redaktionsrådet
Torbjörn Kevin, Åbo, ordförande
Marita Bagge, Vasa
Kjell Hägglund, Esbo
Anita Ismark, Korsnäs
Gunilla Löfstedt-Söderholm, Grankulla
Lena Selén, Ingå

Jonny Åstrand från Cj Center Kb (annonsansvarig)

Skattmästare
Henrik Winberg, Esbo.  

Valberedningen
Ordförande Stig Östdahl, Christer Bogren, Carita Isaksson, Marianne Lindberg och Erkki Tuormaa.

ANNONSER