Förbundets utskott och kommittéer 2018

Arbetsutskottet
Ole Norrback, ordförande, gsm 040-574 8829, ole.norrback@spfpension.fi
Anita Ismark, Korsnäs
Birgitta Olsson, Kotka
Alf Skogster, Grankulla
Kristina von Weissenberg, Pargas 
Paul Lindell, Vasa, adjungerad medlem

Kommittén för intressebevakning
Pehr Löv, Jakobstad, ordförande
Gun Carlson, Finström
Marianne Falck, Helsingfors
Märta Marjamäki, Nådendal
Astrid Thors, Helsingfors

IT-kommittén
Knut Brännbacka, Pedersöre, ordförande
Alf Bäckström, Närpes
Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt
Isa Forsbäck, Raseborg
Kaj Kankaanpää, Grankulla
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Esa Mäkelä, Dragsfjärd
Ulf Wahlström, Helsingfors

Resekommittén
Christjan Brander, Iniö, ordförande
Hedda Bonn, Helsingfors
Catharina Hindrén, Raseborg
Asta Lindholm, Pargas
Göran Stenius, Grankulla
Benita Sundström, Grankulla
Håkan Wikberg, Korsholm


Redaktionsrådet
Torbjörn Kevin, Åbo, ordförande
Anita Ismark, Korsnäs
Lena Selén, Ingå
Nina Weckström, Helsingfors
Bertel Widjeskog, Jakobstad
Jonny Åstrand från Cj Center Kb (annonsansvarig)

Skattmästare
Lasse Koivu, Grankulla.  

Valberedningen
Ordförande Magnus Diesen, magnus@diesen.org, Christer Bogren, Carita Isaksson, Siv Sundberg och Erkki Tuormaa.

ANNONSER