Guldålder -
men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning, Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Läs hela utredningen här:

Europeisk deklaration
om äldres rättigheter

"Mänsklig värdighet är okränkbar. Ålder och hjälpbehov får inte vara grund för inskränkningar i de omistliga mänskliga rättigheter och den medborgerliga frihet som är erkänd internationell norm och som ingår i demokratiska författningar." Så inleds den Europeiska deklarationen om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg, som tagits fram under ledning av AGE, en europeisk organisation för äldrefrågor. SPF är representerat i AGE..

Du kan läsa deklarationen i sin helhet här:

ANNONSER