Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ole Norrback

Chefredaktör:
Markus West
Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa
040 5748 751, e-post: markus.west@spfpension.fi

Material postas till
Svenska pensionärsförbundet
God Tid, Svenska pensionärsförbundet
Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa
Eller per e-post: markus.west@spfpension.fi

Prenumerationer, adressändringar:
Åsa Andersson
Pb 129, 00101 Helsingfors
tfn: 040 5783078
e-post: asa.andersson@spfpension.fi

Annonser:
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@petalax.fi

Redaktionsråd:

Ordförande: Torbjörn Kevin
Medlemmar: Kjell Hägglund,  Lena Selén, Gunilla Löfstedt-Söderholm, Marita Bagge och Anita Ismark.

ANNONSER