Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ole Norrback

Chefredaktör:
Markus West (föräldra- och vårdledig 1.2-15.5)
Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa
e-post: markus.west@spfpension.fi

Vikarie:
Anci Holm
Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa
tfn 040 5748 751, e-post: anci.holm@spfpension.fi


Material postas till
Svenska pensionärsförbundet
God Tid, Svenska pensionärsförbundet
Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa
Eller per e-post: markus.west@spfpension.fi

Prenumerationer, adressändringar:
Åsa Danielsson
Pb 129, 00101 Helsingfors
tfn: 040 5783078
e-post: asa.danielsson@spfpension.fi

Annonser:
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@malax.fi

Redaktionsråd:

Ordförande: Torbjörn Kevin
Medlemmar: Kjell Hägglund, Bertel Widjeskog, Nina Weckström, Lena Selén och Anita Ismark.

ANNONSER