Förbundsstyrelsen 2019

Ole Norrback, ordförande, gsm 040-574 8829, ole.norrback@spfpension.fi

Anita Ismark, Korsnäs, gsm +358 50 5181949, anita.ismark@spfpension.fi

Pia Berg, Närpes, gsm 050-3446744, piam@narpes.fi

Pehr Löv, Jakobstad, tfn 040 736 3991 pehr.lov@gmail.com

Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors, gsm 0500-602012, eilimyreen@gmail.com

Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn, gsm  +358 400 796 307, kaj.sandholm@aland.net

Kaj Sjöblom, Kyrkslätt, gsm +358 40 5451132​, kajjohan45@gmail.com

Birgitta Olsson, II vice ordförande, Kotka, gsm 044-207 7012, birgitta.olsson@kymp.net

Björn Sundqvist, Borgå, gsm 0400-444 393, bjorn.e.sundqvist@gmail.com

Filip Hamro-Drotz, Grankulla, gsm +358 40 5108317, filip.hd@iki.fi  
               
Christjan Brander, Iniö, gsm +358 40 1278886, christjan.brander@gmail.com

ANNONSER