Viktiga dokument

Svenska pensionärsförbundets stadgar anger grunden för förbundets existens och formerna för föreningen. Stadgarna antogs vid det första årsmötet när Svenska pensionärsförbundet rf. bildades.

Svenska pensionärsförbundets syfte framgår ur §3.

"Förbundet är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars övergripande uppgift är att

  • på alla nivåer i samhället representera pensionärerna, tillvarata deras rättigheter och stärka deras inflytande
  • verka för att pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i samhället
  • skapa ökande förutsättningar för pensionärernas gemenskap, trygghet och trivsel."

Utöver stadgarna kan  det vara nyttigt att bekanta sig med förbundets strategi och förvaltningsstadgar.

ANNONSER