Förbundsmötet

Här hittar du de justerade protokollen från förbundets högsta beslutande organ förbundsmötet. Svenska pensionärsförbundets höstmöte väljer styrelse samt fastställer budget och verksamhetsplan. Vårmötet i sin tur fastställer bokslut och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Protokollen publiceras som pdf-filer.

 

Till protokollen

 

Styrelsen

Styrelsen leder det löpande arbetet inom pensionärsförbundet mellan förbundsmötena. Du kan läsa mer om besluten i styrelsens justerade protokoll. Protokollen publiceras som pdf-filer.

 

Till protokollen

ANNONSER