Förbundsmötet

Här hittar du de justerade protokollen från förbundets högsta beslutande organ förbundsmötet. Svenska pensionärsförbundets höstmöte väljer styrelse samt fastställer budget och verksamhetsplan. Vårmötet i sin tur fastställer bokslut och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Protokollen publiceras som pdf-filer.

 Höstmötet 2023.pdf

 Vårmötet 2024.pdf

Styrelsen

Styrelsen leder det löpande arbetet inom pensionärsförbundet mellan förbundsmötena. Du kan läsa mer om besluten i styrelsens justerade protokoll. Protokollen publiceras som pdf-filer.

2024

 1/2024 Styrelsens protokoll 9.1.2024 

 2/2024 Styrelsens protokoll 26.2.2024

 3/2024 Styrelsens protokoll 3.4.2024

2023

 1/2023 Styrelsens protokoll 31.1.2023

 2/2023 Styrelsens protokoll 21.3.2023

 3/2023 Styrelsens protokoll 22.5.2023

 4/2023 Styrelsens protokoll 31.8.2023

 5/2023 Styrelsens protokoll 18.9.2023

 6/2023 Styrelsens protokoll 6.11.2023

 7/2023 Styrelsens protokoll 15.11.2023

 8/2023 Styrelsens protokoll 18.12.2023

 

 

ANNONSER