Förbundsmötet

Här hittar du de justerade protokollen från förbundets högsta beslutande organ förbundsmötet. Svenska pensionärsförbundets höstmöte väljer styrelse samt fastställer budget och verksamhetsplan. Vårmötet i sin tur fastställer bokslut och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Protokollen publiceras som pdf-filer.

 Höstmötet 2022.pdf

 Vårmötet 2023.pdf

Styrelsen

Styrelsen leder det löpande arbetet inom pensionärsförbundet mellan förbundsmötena. Du kan läsa mer om besluten i styrelsens justerade protokoll. Protokollen publiceras som pdf-filer.

 Styrelsens protokoll 1 31.1.2023.pdf

 Styrelsens protokoll 2 21.3.2023.pdf

 Styrelsens protokoll 3 22.5.2023.pdf

 Styrelsens protokoll 4 31.8.2023.pdf

ANNONSER