JUBILEUMSBUDKAVLE

Under jubileumsåret 2022 framförde Svenska pensionärsförbundet och medlemsföreningarna sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle. Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Budkavlen genomfördes i medlemsföreningarna under våren och sommaren 2022.

Du kan se föreningarnas budskap från kartan eller i listan längre ner.

Mariehamns pensionärsförenings budkavle

Mariehamns pensionärsförening och äldreråden på Åland överräckte en gemensam budkavle till social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson och stadsdirektör Arne SelanderLäs mera »
12.10.2022 kl. 12:00

Esbo svenska pensionärers budkavle

På bilden Gustav Båsk som överräckte ESPs budkavle till stadsdirektör Jukka MäkeläLäs mera »
25.08.2022 kl. 16:43

Ekenäs pensionärers skrivelse till stadsdirektören

Skrivelsen överlämnades 28 juli till Petra Theman, Raseborgs nya stadsdirektör, av föreningens representant och fullmäktigeledamot Mikael BorgmanLäs mera »
28.07.2022 kl. 15:12

Föreningarna i Lovisa, Pyttis och Kotka uppvaktade Lovisa stad

Under jubileumsåret 2022 framför Svenska pensionärsförbundet och medlemsföreningarna sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle. Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.Läs mera »
27.07.2022 kl. 08:44

Sjundeå pensionärer överlämnade budkavlen till kommunen

Sjundeå pensionärer representerade av ordförande Clas Czarnecki (i mitten), styrelsemedlem Kerstin Nyberg (andra från höger) samt viceordförande Torsten Hagelberg (längst till höger) har överlämnat budkavlen till kommundirektör Juha-Pekka Isotupa (till vänster) och fullmäktige ordförande Merja Laaksonen (andra från vänster).Läs mera »
14.06.2022 kl. 11:02

Sibbo Svenska Pensionärsförening överräckte sin budkavle

Onsdagen den 8 juni överräckte en grupp på tre personer Sisp:s budkavle till kommundirektören Mikael Grannas i Sibbo Kommun.Läs mera »
08.06.2022 kl. 10:51

Raseborg uppvaktades av pensionärsföreningarna

Österby Pensionärer, Tenala-Bromarf Pensionärer, Pojo Pensionärer och Karis Pensionärer träffade Raseborgs representanterLäs mera »
06.06.2022 kl. 10:25

Vanda svenska pensionärers budkavle

Vanda svenska pensionärer har överlämnat sina förslag till Vanda stads beslutsfattare för att göra staden ännu mer attraktiv för pensionärer.Läs mera »
03.06.2022 kl. 15:21
Grankullas ordförande överräcker pappret med budkavletexten till stadsdirektören

Grankulla svenska pensionärer överräckte budkavle till stadsdirektören

Läs mera här om vilka ärenden Grankulla svenska pensionärer särskilt vill lyfta upp som aktuella för pensionärer i GrankullaLäs mera »
01.06.2022 kl. 09:45

De åboländska pensionärsföreningarna överräckte sina budkavlar

De åboländska pensionärsföreningarna överräckte sina budkavlar till fullmäktige på Kimitoön, Pargas och till borgmästare Minna Arve i Åbo.Läs mera »
31.05.2022 kl. 09:15

Frågor som pensionärerna i Helsingfors vill lyfta fram

En arbetsgrupp som representerar föreningarna i Helsingfors har valt att lyfta upp följande ärenden, som är aktuella för pensionärer.Läs mera »
20.05.2022 kl. 10:43

Österbottniska föreningarnas budskap till beslutsfattarna

Föreningarna i Österbotten genomförde Svenska pensionärsförbundets 50-års jubileumsbudkavle gemensamt måndagen 16 maj. Föreningarna uppvaktade kommunernas och städernas ledning med en egen budkavle där pensionäernas tankar om framtiden framkom.Läs mera »
19.05.2022 kl. 11:55

Ingå Seniorers budkavle överlämnades till kommunen

Ingå Seniorer rf:s styrelses text på förslag överlämnades till Ingå kommun som del av Jubileumsbudkavlen.Läs mera »
17.05.2022 kl. 13:38

Pensionärsföreningen Fagerviks budskap till kommunen

Pensionärsföreningen Fagervik överlämnade tillsammans med Ingå Seniorer på tisdagen 17.5 sina budkavlar till Ingå Kommun. Kommundirektören och Kommunstyrelsens ordförande tog emot och lyssnade intresserat på budskapen!Läs mera »
17.05.2022 kl. 13:32

Pensionärernas budskap till Kyrkslätts kommun

Kyrkslätts pensionärer rf och Norra Kyrkslätts pensionärer rf förutsätter att kommunen vidtar åtgärder i följande frågor.Läs mera »
09.05.2022 kl. 07:33

Borgå svenska pensionärsförening uppvaktade stadstyrelsen

Borgå svenska pensionärsförening uppvaktade stadsstyrelsen i Borgå med en skrivelse som del av Jubileumsbudkavlen 2022Läs mera »
04.05.2022 kl. 13:48

Svenska Pensionärsgillet i Hangö först ut i Jubileumsbudkavlen

Bland de första föreningarna som överlämnat budkavlen till beslutsfattarna är Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Den 7 april uppvaktade föreningens ordförande Stig Sundberg och sekreterare Kerstin Lundqvist stadsdirektören och fullmäktiges ordförande med följande tänkvärda budskap.Läs mera »
07.04.2022 kl. 08:44

ANNONSER