Föreningarna i Lovisa, Pyttis och Kotka uppvaktade Lovisa stad

27.07.2022 kl. 08:44
Under jubileumsåret 2022 framför Svenska pensionärsförbundet och medlemsföreningarna sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle. Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Inom det Östnyländska distriktet av Svenska pensionärsförbundet verkar hela 7 föreningar inom Lovisa stads område: räknat från öster: Trivselklubben i Strömfors, Lovisanejdens svenska pensionärer, Svenska församlingspensionärerna i Lovisa, Liljendal pensionärer, Pernå pensionärer och Isnäs pensionärer. Dessutom deltar Kotkanejdens pensionärer, och Pyttis svenska pensionärer i budkavlen.

Dessa  föreningar framför till Lovisa stads beslutfattare följande under rubriken

ÅLDRAS TRYGGT

1.     Det svenska språket. Östnyland har varit en nästan helt svenskspråkig bygd. Här finns fortfarande många med svaga eller obefintliga kunskaper  i finska. Med stigande ålder ökar behovet av betjäning på svenska särskilt inom social- och hälsovården men även beträffande myndigheters betjäning.

För att kunna tala om en trygg ålderdom för alla bör man lägga stor vikt vid att språkkun-skaperna inom de sektorer i samhället som betjänar den äldre befolkningen hålls på en tillräckligt god nivå beträffande det svenska språket.

2.     Boendemiljön. Det är viktigt att äldre invånare bereds möjlighet att bo hemma och få behövlig skötsel i en för dem trygg miljö. Anhörigvård, hemvård och sjukvård i hemmet bör prioriteras framom anstaltvård.

Då det inte längre är möjligt att få behövlig vård i hemmet måste staden bereda en tillräcklig anstaltvård så att HVC i Lovisa och Borgå sjukhus inte överbelastas med patienter som kunde klara sig i något äldreboende såsom Esplanad, Gråberg etc.

3.     Digitala tjänster. Alla pensionärer har inte möjlighet att klara sig i den elektroniska värld vi lever i. Därför är det viktigt att pensionärer får fortsatt stöd för att öka sin kunnighet i att använda digitala tjänster.

Och de pensionärer som inte klarar av att lära sig eller föredrar att inte använda dem bör ha rätt till samma kvalitetsnivå på tjänsterna som de som använder digitala tjänster.

4.     Vi gläder oss åt att pensionärsföreningarna har representanter i äldrerådet och önskar att äldrerådets roll i det nya välfärdsområdet skall ges utrymme för påverkan.

5.     Vi efterlyser ett positivt, uppmuntrande, inkluderande och uppskattande sätt att tala om äldre personer.

Budkavlen överlämnades 15.6.2022  till Lovisa stads representanter av

Tord Carlström, Bo Fagerlund, Johan Gustafsson, Håkan Karlsson, Birgitta Olsson , Arno Wirzenius

ANNONSER