Tillgänglighetsutlåtande av Svenska pensionärsförbundet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.spfpension.fi och har upprättats / uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

 

Tillgänglighetsstatus 

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven, vi beaktar tillgänglighetskraven när vi lägger in nytt material och uppdaterar kontinuerligt äldre material. De största tillgänglighetsbristerna kräver en större förnyelse av webbplatsens design, planeringen av förnyelsen har påbörjats hösten 2020 och beräknas genomföras våren 2021.

 

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 

 • Möjlig att uppfatta: En del av våra videor är inte textade ännu

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vi har en del inspelade instruktions-, motions- och konsertvideor utan textning kvar, till de flesta har vi undertexter eller motsvarande information i textform.
  Inte alla bilder har ännu alternativtext.

  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 

 • Möjlig att uppfatta: Vi har inte tillräcklig kontrast mellan färg och text

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Gäller rutor som man kan klicka eller peka på

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
  • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)

 

 • Begriplig: Vår webbplats är inte uppbyggd så att man hittar allt i menyn

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vi har navigering via rutor och meny, men det går inte för användaren att avgöra var den befinner sig i strukturen. Våra rubriker är inte alltid konsekventa

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.2.3 Konsekvent navigering
  • 3.2.4 Konsekvent identifiering

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Här nedanför

Per e-post

kansliet@spfpension.fi

På något annat sätt

Per telefon: 040 578 0415

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vill du att vi kontaktar dig?

ANNONSER