Österbottniska föreningarnas budskap till beslutsfattarna

19.05.2022 kl. 11:55
Föreningarna i Österbotten genomförde Svenska pensionärsförbundets 50-års jubileumsbudkavle gemensamt måndagen 16 maj. Föreningarna uppvaktade kommunernas och städernas ledning med en egen budkavle där pensionäernas tankar om framtiden framkom.

Under jubileumsåret genomsyras förbundets verksamhet av jubiléet och bland annat har förbundet beslutat framföra pensionärernas tankar om framtiden till beslutsfattarna på olika nivåer i form av en Budkavle.
Stadsdirektör Martin Norrgård, Per-Erik Lindgren Jeppo, Ralf Carlström Munsala, Görel Ahlnäs Nykerleby och stadsstyrelsordförande Siw Frostdahl-Blomqvist. Föreningarna i Nykarleby lämnar över sin budkavle.

Föreningarna i Österbotten genomförde Svenska pensionärsförbundets 50-års jubileumsbudkavle gemensamt måndagen 16 maj. Föreningarna uppvaktade kommunernas och städernas ledning med en egen budkavle där pensionäernas tankar om framtiden framkom. 

Här finns länkar till respektive förenings budkavle (fylls i vartefter föreningarna sänder in till regionen):

Esse pensionärsförening
Jeppo Pensionärsklubb
Kaskö Pensionärsklubb 
Korsholms Pensionärsförening 
Korsnäsnejdens Pensionärer
Kronoby Pensionärer
Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb
Lappfjärds Pensionärsklubb
Larsmo Pensionärer
Malax Pensionärer
Munsala Pensionärsklubb
Nedervetil Pensionärsklubb
Nykarleby Seniorer
Närpes Pensionärsförening
Oravais Pensionärer
Pedersöre Pensionärsklubb
Pensionärsföreningen Nygammal
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån
Pensionärsklubben Milstolpen
PIKT
Purmo pensionärer
Terjärv Pensionärsförening
Vasanejdens Pensionärer
VIPS
Vörå Pensionärsklubb
Övermark Pensionärsförening

Syd-Österbotten 16.5.2022:
"Aktiva pensionärer tar ton: "Servicetaxi bör utvecklas i takt med att banker stänger i byarna"
"Det ska gå att åldras tryggt i Kristinestad, tycker pensionärer – och lyfter fram bostäder och service"
"Korsnäspensionärer önskar bättre vägar och kollektivtrafik – nöjda med kommunens äldreomsorg"
"De "åldersrika" i Kaskö vill att deras kunskap ska tas tillvara – "borde få vara med och planera boendeformer""

Vasabladet 16.5.2022
"Pensionärerna i Korsholm listar sina fem viktigaste punkter – får uppskattning av politiker"
"Nu säger pensionärerna hur de vill ha det – centralkök och pensionärsbostäder är viktigt i Malax"
"Pensionärer i Vörå vill ses som en resurs, inte en kostnad – och de vill lära sig nya saker"

Österbottens Tidning 16.5.2022
"Pensionärer i Kronoby vill ses som resurs i samhällsbygget"
"Stadsdirektören lovar att kommunicera mera på svenska – "Får jag skriva på grundsprååtji"
"Slå vakt om vård, vägar och boende för äldre – bud från pensionärsföreningar"
"Pensionärerna i Pedersöre vill ha en simhall – "En brist att det inte finns"

 

ANNONSER