Grankullas ordförande överräcker pappret med budkavletexten till stadsdirektören

Grankulla svenska pensionärer överräckte budkavle till stadsdirektören

01.06.2022 kl. 09:45
Läs mera här om vilka ärenden Grankulla svenska pensionärer särskilt vill lyfta upp som aktuella för pensionärer i Grankulla

Bild: Jan Snellman, skärmdump av bild i artikel i lokaltidningen Kaunis Grani

ANNONSER