Ekenäs pensionärers skrivelse till stadsdirektören

28.07.2022 kl. 15:12
Skrivelsen överlämnades 28 juli till Petra Theman, Raseborgs nya stadsdirektör, av föreningens representant och fullmäktigeledamot Mikael Borgman

Kampen mot stadens hyror

 

Det här är en sorglustig historia om hur fel frivilliga pensionärsföreningar kan behandlas av en kommun, i det här fallet Raseborg! Skrivet ur Ekenäs Pensionärers rf perspektiv. Ekenäs Pensionärsförening är en snart 50-årig förening med 514 medlemmar, alltså en stor förening som måste ha ordentliga mötesutrymmen för att kunna verka!

Kampen för tillvaron började i slutet av år 2020. Före det hade vi pensionärsföreningar, två till antalet och en förening för invalider levt ett lyckligt och bekymmerslöst liv i Ungdomsgårdens jumpasal med många skåp per förening, (vi hade elva skåp som vi själva bekostat )och möjlighet att koka kaffe och förvara allt som en pensionärsförening brukar samla på sig. Sedan blev det allvar! Vi fick med tre dagars varsel flytta alla våra saker, annars skulle skåpen brytas upp! Det här drabbade invaliderna som faktiskt fick sina skåp uppbrutna! Orsaken till brådskan var att fullmäktige beslutat ge nästan hela Uncan åt Kulturinstitutet och tekniska verket hade bråttom att komma in och måla! Utan hänsyn vräkte man ut pensionärsföreningarna! Ingen av beslutsfattarna brydde sig om vart pensionärsföreningarna skulle ta vägen! Det var tydligt att vårt mångåriga arbete för pensionärerna i Raseborg inte på något sätt uppskattades!

Föreningarna spreds som agnar för vinden, Ekenäs Pensionärer lyckades 16 juni 2021 få tider i Snåresalen men vi måste börja våra månadsmöten redan kl 11! En absolut olämplig tid för pensionärer som det visade sig! Inga skåp fanns och ingen kaffekokning var tillåten! Catering var enda möjligheten, vår kaffekokningsgrupp var ändå nöjd med lösningen! Men kostade gjorde det! För våra aktiviteter i Uncans jumpasal lyckades vi få våra vanliga tider av Kulturinstitutet. Ett tag såg det hela ändå ut att ordna sig någorlunda. Men så kom nästa dråpslag!

21.12.2020 hade Raseborg infört hyror på sina utrymmen – utan att meddela hyresgästerna, pensionärsföreningarna. Märktes av en händelse när sekreteraren skulle boka ett utrymme för styrelsemöte i biblioteket och bibliotekarien frågade om vi var medvetna om hyrorna och hade vi anhållit om hyresfrihet av stadssekreteraren. Vi betalade ändå snällt räkningen på 46,40 till biblioteket i februari 2021 ....

30 april 2021 fick vi av Kulturinstitutet höstens tider i Uncans jumpasal 8 timmar per vecka!.

En nyvald politiker i fullmäktige vill 25.1.2022 hjälpa Ekenäs Pensionärer och kontaktar både bildningschefen och rektorn för Kulturinstitutet. Kaffet föreslås kokas på scenen i Uncan .... Initiativet rinner ut i sanden på grund av en stor räkning från Kulturinstitutet på 1.800 € för föreningens tider i Uncans jumpasal som dimper ner under hösten 2021. Aktiviteterna är gammeldans, seniordans, boule och boccia, 8 timmar per vecka.

9.2.2022 får föreningen igen samma tider i Uncans jumpasal! Den förra stora räkningen är obetald i väntan på svar på föreningens skrivelse med anhållan om hyresfrihet. Sedan blir det mera fart på ärendet med hyrorna, kanslisten för Medborgarinstitutet skickar ut ett kravbrev och glömmer att beakta hyresnedsättningen på 50 %, summan är 2.511 €! Sekreteraren skannar in räkningen och skickar den till ledande politiker i alla partier i stadsfullmäktige. Många svarar att aj då, förstår er situation, det var en en jätteräkning, ni gör ju så mycket fint för våra pensionärer, ni borde inte behöva betala, en politiker anser till och med att det hela är ”åt helvete”! Också stadssekreteraren får ett mail om den stora räkningen och blir i sin tur förargad på kanslisten som mot hans order inte beaktat hyresnedsättningen! Sedan kommer det en ny korrigerad räkning på 1.211,50 € Sekreteraren gör en förfrågan hos stadssekreteraren om Ekenäs Pensionärer faktiskt ska betala den här räkningen, den lär strida mot fullmäktiges beslut om hyresfrihet för pensionärsföreningar i den godkända äldreserviceplanen (godkänd av fullmäktige 20.5.2020) Stadssekreteraren anser att vi inte ska betala!

Ekenäs Pensionärer betalar sin årliga räkning till Svenska pensionärsförbundet på 7.350 € i mars 2022, beräknat på 14 € per medlem, medlemstidningen God Tid ingår! På grund av coronan fanns det ännu en del pengar i kassan!. Samtidigt lämnar en av föreningens medlemmar, fullmäktige-ledamot Mikael Borgman som också är jurist, in en motion till fullmäktige om hyresfrihet för stadens pensionärsföreningar! Motionen går förstås till stadsstyrelsen och blir genast bordlagd! Trots att hyresreglementet strider mot äldreserviceplanen! Stadsdirektören (Ragnar) önskade en arbetsgrupp för att ordentligt kunna gå igenom hela hyresreglementet. Det ansågs för arbetsamt att direkt betala tillbaka olagligt erlagda hyror. Tur att Ekenäs Pensionärer inte betalat!

Sekreteraren skriver igen 27.4 till stadssekreteraren om kravbrevet på den obetalda räkningen, nu har stadssekreteraren tydligen fått på tafsen för nu har han ändrat åsikt, man ska visst betala för det man använt!! Ekenäs Pensionärer väntade ännu på en konkret behandling i fullmäktige av Borgmans motion och ville inte betala en lagstridig räkning! .... Den 8 maj ger stadsstyrelsen stadsdirektören i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att förnya hyresreglementet! Och tiden går och hyrorna rullar på! Någon timeout har stadsstyrelsen inte förstått att införa!

Stadsfullmäktige höll ett möte den 16 maj men tyvärr kunde Borgmans motion inte behandlas på grund av att motionären var förhindrad på grund av ett annat kommunalt uppdrag i Vasa! Flera pensionärsföreningar hade laddat upp för att sitta på läktaren i Aulan och stirra på fullmäktigeledamöter med ”fel” åsikter. Tyvärr flyttades mötet till en skola i Karis som saknade läktare.

På basis av Ekenäs Pensionärers styrelses förslag utsåg Raseborgs stadsstyrelse i oktober 2021 Isa Forsbäck till Äldre rådet. Äldre rådet är aktivt och har hållit flere möten. Sekreteraren i äldre rådet (Tina Collan-Weber) som är stadsdirektörens assistent försökte inbilla äldre rådet att Borgmans motion blev slutbehandlad senaste stadsstyrelsemöte men det gick inte äldre rådet på. Vi visste nog att en motion till fullmäktige alltid ska tillbaka till fullmäktige. Flera föreningar utom Ekenäs Pensionärer, bland andra Pojo Pensionärer, både svenska och finska hade fått stora räkningar och var mycket upprörda. Dessutom hade äldre rådets sekreterare skrivit i mötesprotokollet att hyresreglementet strider mot den av fullmäktige godkända äldreserviceplanen. Så det så! Vår stadsdirektör skulle ju snart gå i pension, hon behövde knappast vara rädd för att få sparken! Men självklart utnyttjade vi protokollet och gav det stor spridning! Efter mötet beslöt representanterna för de närvarande pensionärsföreningarna att ingen förening kommer att betala en enda räkning för hyror i stadens utrymmen så länge räkningarna strider mot den av förra fullmäktige godkända äldreserviceplanen. Alltså en typ av medborgaruppror! Vi pensionärer kände oss illa behandlade och tyckte att staden på ett fult sätt försökte pungslå oss! Pensionärsföreningarna var alla informerade och mycket missnöjda med stadsstyrelsens agerande! Och vi seniorer är många och brukar rösta troget, vi började kolla upp våra riksdagskandidater som åtminstone tre satt i fullmäktige .... Och vi kan ju inte stöda kandidater som vill åt våra små inkomster och gör det omöjligt för våra föreningar att överleva! Vi kan ju inte för stadens hyrors skull höja våra medlemsavgifter hur mycket som helst, alla ska ha råd att vara med i en pensionärsförening! När vi egentligen borde ha fått hyresfrihet!

Den 6 juni 2022 behandlades Mikael Borgmans motion på riktigt i fullmäktige och ett gediget mullvadsarbete pågick innan mötet, det visade sig att de flesta politiker ville rätta till stadsstyrelsens misstag. Några proteströster om hur pensionärsföreningar i staden favoriseras medan föreningar utanför centrum får sämre villkor kunde höras i fullmäktige. Men den frågan föll utanför Borgmans motion. Och Mikael Borgmans motion om hyresfrihet i enlighet med äldreserviceplanen remitterades till stadsstyrelsen för åtgärder 24-18, en ledamot hade lämnat mötet. Två ledamöter ville dessutom ha en skriftlig redogörelse över hur man rett upp härvan med pensionärs-föreningarnas hyror, en del erlagda till hundra procent, en del till 50 procent och en del inte alls erlagda. Samtidigt med belutet fick Ekenäs Pensionärer en påminnelse om de obetalda hyrorna i Uncans jumpasal på 1.211,50 €! Och den hyran gällde enbart vårterminen! På årsnivå äter stadens hyror upp allt som föreningen får in i medlemsavgifter och orsakar dessutom ett minus i bokslutet! Men föreningen anser fortsättningsvis att hyrorna är olagliga och tänker inte betala. Betalar vi har vi ingenting budgeterat för föreningens 50-års jubileum 2023 utan går dessutom med förlust år 2022! Och så kan väl ingen kommun behandla den frivilliga pensionärsverksamheten! Eller?! Som en parentes kan nämnas att Raseborgs hjärtlösa behandling av sina pensionärsföreningar har väckt stor uppståndelse i andra, pensionärsvänligare kommuner. Inga kommunalpolitiker i andra kommuner har kunnat förstå hur man vill straffa en frivillig verksamhet för de äldre!

Det här året fyller Svenska pensionärsförbundet 50 år och har uppmanat föreningarna att skicka en budkavle med sina önskemål till kommunernas ledning. Den här sorgeliga berättelsen är Ekenäs Pensionärers rf budkavle till Raseborgs ledning. Vi hoppas förstås att den nya stadsdirektören i Raseborg Petra Theman har en mera förstående inställning till pensionärernas problem.

Ekenäs den 4 augusti 2022

Ekenäs Pensionärer rf genom Isa Forsbäck, sekreterare

                                                                                                                                 

 

ANNONSER