Sibbo Svenska Pensionärsförening överräckte sin budkavle

08.06.2022 kl. 10:51
Onsdagen den 8 juni överräckte en grupp på tre personer Sisp:s budkavle till kommundirektören Mikael Grannas i Sibbo Kommun.

Från Sibbo Svenska Pensionärsförening överräckte Ann-Jeanette Hult, Rita Tackman och Monika Tillander budkavlen och blev väl emottagna, varje punkt i budkavlen diskuterades.

Sedan visade kommundirektören oss runt i den ”nya” magnifika byggnaden. Endast ett fåtal av personelen var på plats som en följd av pandemin.

Budkavlens text lyder:


Till Sibbo kommuns beslutsfattare

Svenska Pensionärsförbundet fyller 50 år i år 2022.

Under jubileumsåret framför Svenska Pensionärsförbundet och dess föreningar sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle. Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattarna på lokal, regional och nationella nivå. Budkavlen görs av hela kustremsans svenskspråkiga föreningar. Från Kotka till Uleåborg och också i Tammerfors finns en svensk förening.  Sibbo Svenska Pensionärsförening grundades 23.10.1974. Vi har över 600 medlemmar.

 

Budkavle

Vi i Sibbo svenska pensionärsförening vill framföra några budskap.

  1. Vi önskar att äldre och hjälpbehövande personer alltid blir förstådda på sitt eget modersmål. Vi behöver kommunicera på svenska och vi vill bygga ett samhälle som är bra för alla generationer och som är tryggt att leva i.
  2. Vi pensionärer vill ses som en samhällsresurs, inte som en växande kostnadspost. Vi vill få respekt för det stora, frivilliga arbete vi gör (utan ersättning) i olika föreningar och organisationer. Vi vill fortsätta att leva ett socialt och aktivt liv i alla former. Aktiviteter och socialt umgänge är viktiga för det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  3. Verksamheten i pensionärsföreningar och -förbund skapar ett oerhört stort mervärde, som inte kan mätas i pengar.
  4. Vi vill också att våra äldre och hjälpbehövande personer skall kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt med hjälp av kommunal service.
  5. Vi vill påminna beslutsfattarna om att det finns många äldre personer som inte kan vara digitala, dels på grund av nedsatt hälsa, låg pension (har inte råd att köpa dator eller smarttelefon) har inte förmåga att lära sig använda en dator eller en smarttelefon. Enkel digitalteknik borde utvecklas och bli mera användarvänlig. Det kunde vara en apparat med t.ex. hälsovårdstjänster och banktjänster. En enkel grej som Sibbo kommun kunde hyra för en liten slant till behövande eller subventionera en billig apparat till äldre behövande personer.
  6. Vi önskar att fakturor/räkningar som kommer från Sibbo kommun är skrivna på svenska. Det finns många i Sibbo som inte förstår finska.

 

Sibbo 25.5.2022

Sibbo Svenska Pensionärsförening rf
Styrelsen

ANNONSER