Vanda svenska pensionärers budkavle

03.06.2022 kl. 15:21
Vanda svenska pensionärer har överlämnat sina förslag till Vanda stads beslutsfattare för att göra staden ännu mer attraktiv för pensionärer.

Till Vanda stads beslutsfattare

Budkavle 23.5.2022

Arvoisa kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistö ja muut läsnäolijat.

Ruotsinkielinen eläkeliitto, Svenska pensionärsförbundet, täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja siksi on menossa viesti, jossa eläkeläisyhdistykset eri kunnissa vie viestikapulan eli toivomuksensa kunnan johdolle.

Ärade Stadsdirektör, stadsstyrelseordförande, ledamöter, press och övriga närvarande.

Svenska pensionärsförbundet rf (SPF) har verkat i 50 år och är med sina ca 20000 medlemmar en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Vanda svenska pensionärer hör till SPF och är den enda svenskspråkiga pensionärsföreningen i Vanda och har verkat här sedan 1974.

Under jubileumsåret 2022 framför förbundet och medlemsföreningarna önskemål och tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle och vill på så vis påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Våra medlemmar är pensionärer, men vi är fortfarande inriktade på framtiden. Vi har tillsammans byggt upp ett bra land och en bra stad. Vanda är en bra stad att bo i och staden har gjort mycket för pensionärerna. Vi vill lika målmedvetet medverka till att det görs ännu bättre för våra barn och efterkommande att leva i.

Vi svenskspråkiga pensionärer i Vanda utgör en mindre del av stadens alla pensionärer, men har trots detta en omfattande och aktiv verksamhet. Vi vill göra staden ännu mer attraktiv och har några lokala, konkreta önskemål om detta och vill i framtiden :

 Få information och service för pensionärer på svenska.
 Att exempelvis ”Ikäihmisten palveluopas” och liknande informativa broschyrer trycks upp och finns också på svenska.
 Att stadens enheter och olika serviceställen tydligt visar var och/eller av vem det är möjligt att få betjäning på svenska, t.ex genom användning av språkflaggor
 att staden satsar på att den lagstadgade tvåspråkiga skyltningen är korrekt och lätt att förstå.
 Att staden kunde erbjuda utrymmen, där Vanda svenska pensionärer kan hålla mindre och större (50–100 deltagare) möten kostnadsfritt
 Pensionärerna borde få möjlighet till boulespel och motions/gymnastikutrymmen på fasta tider. (utan det krångliga bokningssystemet)

Hyvät kuulijat. Tällä lyhyellä ruotsinkielisellä osiolla haluan vaan osoittaa ettei aina ole niin helppo ymmärtää mitä vieraalla kielellä sanotaan. Siksi, varsinkin kun ihminen vanhenee, on tärkeätä saada tärkeä informaatiota omalla äidinkielellään. Valitettavasti tämä unohdetaan usein. Siksi me ruotsinkieliset eläkeläiset haluamme palvelua ja informaatiota ruotsin kielellä. Kiitos.

För Vanda svenska pensionärer rf.
Per-Erik Aura Per Göran Eriksson
Per-Erik Aura Per Göran Erikssn
Ordförande Viceordförande

Här kan du öppna dokumentet i PDF format 

ANNONSER