Frågor som pensionärerna i Helsingfors vill lyfta fram

20.05.2022 kl. 10:43
En arbetsgrupp som representerar föreningarna i Helsingfors har valt att lyfta upp följande ärenden, som är aktuella för pensionärer.

Till Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors

Helsingfors den 18 maj 2022

Vilka frågor vill vi pensionärer i Helsingfors lyfta fram

En arbetsgrupp bestående av Marianne Falck, Pensionärsföreningen Ettan, Eva Stockmann, Munksnejdens Pensionärer, Viveca Arrhenius och Tina Johansson, Gamla Kvarnen har i samarbete med övriga föreningar i Helsingfors valt att lyfta upp följande ärenden, som är aktuella för oss pensionärer.

  1. Tariffer och avgifter till kultur-, fritid-, kondition-, och idrottsställen, nedsatta tariffer för pensionärer i kollektivtrafiken.
  2. Utökad handräckning och ledning på svenska i motionsverksamhet som är direkt riktad till äldre.
  3. Bättre underhåll och skick i stadens parker av bänkar, belysning, avfallskärl, renlighet vinterunderhåll såsom sandning på stigar och gångar, vilka alla dessa garanterar trygghet och säkerhet.
  4. Helsingfors stad bör i sin information till stadens pensionärer observera att en betydlig del av målgruppen inte har tillgång till digital eller teknisk utrustning vilket försvårar eller omöjliggör användning av t.ex. Maisa.
  5. Brist på tillgängliga telefonnumror inom stadens verk och tjänster. Riktiga människor efterlyses, inga robotröster.
  6. Föreningarna efterlyser tillgängliga och kostnadsfria mötesutrymmen för sin verksamhet.

Arbetsgruppen för Svenska Pensionärsförbundet r.f. Budkavle-projektet i samband med förbundets 50-årsjubileum

Marianne Lindberg, Samrådet i SPF Helsingfors

Marianne Falck, Pensionärsföreningen Ettan

Eva Stockmann, Munksnejdens Pensionärer

Viveca Arrhenius, Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen

Tina Johansson, Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen

ANNONSER