Ingå Seniorers budkavle överlämnades till kommunen

17.05.2022 kl. 13:38
Ingå Seniorer rf:s styrelses text på förslag överlämnades till Ingå kommun som del av Jubileumsbudkavlen.

Ingå Seniorer rf:s BUDKAVLE till Ingå kommun:                        (17.05.2022)

 

 1. Se seniorerna och seniorföreningarna som en resurs.
 • Ingå seniorer erbjuder mångsidig verksamhet som förebygger ensamhet och isolering. Vi ordnar månadsträffar med aktuell information, varierande program och social samvaro. Vi ordnar teaterbesök, resor och utfärder. Inom våra klubbar erbjuder vi gemensamma promenader, kortspel och samvaro, Boccia och en skrivargrupp, m.m.
 • För vår verksamhet behövs ekonomiska resurser och förmånliga utrymmen för träffar, klubbverksamhet och service, ”ett allaktivitetshus”.

 

 1. Bostäder för äldre
 • Den äldre befolkningen ökar i antal och även om ”den egna stugan                   – det gamla hemmet” är den bästa boende platsen, förändras behoven och gårdsskötsel, trappor och avstånd gör vardagen tung och otrygg.                                                                                                                                         
 • Det finns behov av senioranpassade bostäder i bycentra nära basservicen.

 

 1. Förebyggande verksamhet
 • Subventionerat IT-stöd, också för hembesök till seniorer
 • Gratis eller billigare kursavgifter för seniorer i Ingå Medborgarinstitut, främst inom rörelse/motion, kultur och tillfällen för information och social samvaro
 • Gratis eller subventionerad buss till simhall en/två gånger i månaden dagtid under tiden augusti - maj. Och givetvis står en lokal simhall högt på önskelistan

 

 1. Äldrerådet och utnämnd kontakt till Västra Nylands välfärdsområde.
 • Utveckla Äldrerådets roll som påverknings organ, speciellt inom det förebyggande arbetet
 • Önskas en eller flera namngivna personer, vilka ska fungera som mottagare av seniorernas önskemål och samtidigt informera om välfärdsområdets verksamhet

ANNONSER