Sjundeå pensionärer överlämnade budkavlen till kommunen

14.06.2022 kl. 11:02
Sjundeå pensionärer representerade av ordförande Clas Czarnecki (i mitten), styrelsemedlem Kerstin Nyberg (andra från höger) samt viceordförande Torsten Hagelberg (längst till höger) har överlämnat budkavlen till kommundirektör Juha-Pekka Isotupa (till vänster) och fullmäktige ordförande Merja Laaksonen (andra från vänster).

Pensionärernas budskap till Sjundeå kommun

Svenska Pensionärsförbundet rf har verkat i 50 år och är med sina 20 000 medlemmar en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Under jubileumsåret 2022 framför förbundet och medlemsföreningarna önskemål och tankar om framtiden i form av en budkavle och vill på så vis påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Sjundeå Pensionärer fyller 50 år den 30.10.2022.

Bostäder för äldre

Vi anser, att kommunen bör kunna erbjuda lämpliga och anpassande bostadsalternativ, som beaktar de äldres behov med åren. Bostäder och service skall erbjudas de äldre till ett skäligt pris.

Förebyggande åtgärder

Den äldre befolkningens andel av den totala befolkningen ökar. Därför är det ytterst viktigt att de förebyggande åtgärderna intensifieras.
Sjundeå Pensionärer ordnar månads- och klubbträffar, boccia- och petanque-spel mm, de förebygger ensamhet och psykiska problem. För föreningen är det viktigt, att kommunen erbjuder lokaliteter, gratis, för dessa verksamheter. Dessutom ordnar föreningen teaterbesök och resor.
Vi anser, att det i kommunens regi bör ordnas gymnastik eller olika motionsformer, lämpade för äldre personer. De äldre bör också få använda kommunens gym gratis.

Äldre rådet

Sjundeås äldre politiska strategi bör uppdateras och de äldres åsikter beaktas. Äldre rådets roll i den nya situationen (välfärdsområdet) bör stärkas, då kommunen sannolikt inte kommer att ha något organ, som är ansvarigt för servicen för den äldre befolkningen.

IT, språk, transport m.m.

I det alltmer digitaliserade samhället bör de äldre personerna tas i beaktande. De skall kunna ta del av vad samhället erbjuder, utan kunnighet i data-kommunikation.
För att få likvärdig samhörighetskänsla bör kommunens/ledningens information också alltid informeras på svenska.
Busstransport för de äldre, som bor i periferin, till kommuncentrum bör fortsätta.
I kommuncentrum bör finnas en allmän toalett.

Clas Czarnecki, ordförande

Torsten Hagelberg, viceordförande

Ladda ner som PDF 

ANNONSER