Svenska Pensionärsgillet i Hangö först ut i Jubileumsbudkavlen

07.04.2022 kl. 08:44
Bland de första föreningarna som överlämnat budkavlen till beslutsfattarna är Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Den 7 april uppvaktade föreningens ordförande Stig Sundberg och sekreterare Kerstin Lundqvist stadsdirektören och fullmäktiges ordförande med följande tänkvärda budskap.

Bland de första föreningarna som överlämnat budkavlen till beslutsfattarna är Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Den 7 april uppvaktade föreningens ordförande Stig Sundberg och sekreterare Kerstin Lundqvist stadsdirektören och fullmäktiges ordförande med följande tänkvärda budskap.

1. Äldreperspektivet måste tidigt tas in i stadens utveckling, inte minst vad gäller olika boendeformer för äldre. Men det gäller även trafikfrågor, lokalservice, regionalt samarbete och de äldres möjligheter till offentliga och privata tjänster.

2. Stadens service skall vara lätt tillgänglig och anpassad för de äldre. Vi anser att staden bör uppgöra en klar strategi för olika boendeformer för de äldre och i slutändan också erbjuda den äldre befolkningen bostäder och service till ett skäligt pris. Vi vill se olika boendeformer, som beaktar att de äldres behov ändrar med åren.

3. En förbättrad parkeringsstrategi behövs i centrala Hangö, speciellt under sommarmånaderna.

4. Vi anser att staden bör arbeta för att en välfungerande central för social- och hälsovårdstjänster blir kvar i Hangö även inom ramen för det nya välfärdsområdet.

5. Hangös äldrepolitiska strategi bör uppdateras och de äldres åsikter beaktas.

6. Äldre pensionärers möjligheter att utnyttja offentliga och privata tjänster i det alltmer digitaliserade samhället bör beaktas. För detta bör staden aktivt stöda utbildning och tillhandahålla internet- och it-handledning för seniorerna.

ANNONSER