Raseborg uppvaktades av pensionärsföreningarna

06.06.2022 kl. 10:25
Österby Pensionärer, Tenala-Bromarf Pensionärer, Pojo Pensionärer och Karis Pensionärer träffade Raseborgs representanter

På bilden: Tina Nordman bildningsdirektör, Thomas Flemmich stadssekreterare, Ragnar Lundqvist stadsdirektör, Bernhard Lundström, Rainer Björklöf, Gun-Britt Heerman, Jan Björklöf. På bilden saknas stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm som även deltog i mötet fungerade som fotograf.                                                

Pensionärernas budkavle.

Med anledning av att Svenska Pensionärsförbundet rf har verkat i 50 år beslöts att förbundets föreningar framför en sk. budkavle till sina respektive kommuner. Utgående från detta beslöt fyra av Raseborgs föreningar att göra gemensam sak och tillsammans uppvakta stadens beslutsfattare. Grunden till detta kommer delvis från samarbetet i stadens äldreråd som har kommit i gång för ett för de deltagande föreningar bra sätt.

Österby Pensionärer, Tenala-Bromarf Pensionärer, Pojo Pensionärer och Karis Pensionärer samlades på ett kafe på initiativ av Rainer Björklöf från Österby. Utrustade med laptop och printer gick det snabbt att komma till en gemensam skrivelse och beslut att gemensamt uppvakta staden. Detta för att förekomma onödiga upprepande möten som i sak gäller samma frågor. Måndagen 6 juni träffade föreningarnas representanter Rainer Björklöf, Bernhard Lundström, Jan Björklöf och Gun-Britt Heerman stadens representanter. Stadsstyrelseordförande Anita Westerholm, stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadssekreterare Thomas Flemmich och bildningsdirektör Tina Nordman tog emot pensionärsdelegaterna. En kort men innehållsrik diskussion avslutade överlämnadet av budkavlen som kort förklarat handlade om äldre rådets viktiga roll, lämpliga utrymmen för samlingar då förbundets medlemsavgift inte på något sätt täcker dessa behov. Trafikplaneringen bör ta i beaktande den äldre befolkningen med beaktande av att många äldre inte har tillgång till bil. Att beakta är likaså att en del pensionärer bor så långt som 40 km från närmaste större centrum. Datoriseringen och gör det själv principen är ett problem för många äldre. En lösning kunde vara en fungerande telefonservice för dem som inte kan kontakta digitalt. Underlättande kunde eventuellt vara kurser och information som kanske stadens medborgarinstitut i samarbete med pensionärsförbundet kunde åstadkomma. Diskussionen med stadens representanter upplevdes av pensionärerna som saklig och uppbyggande och vi fortsätter våra uppdrag i föreningarna med tillförsikt och hoppas på en givande dialog i framtiden.

Bernhard Lundström

Tenala-Bromarf pensionärer

ANNONSER