Välfärd utan resurser?

14.11.2023 kl. 10:47
Vi pensionärer har tagit del av tjänstemännens vid Österbottens välfärdsområde förslag till anpassningsprogram i budgeten för nästa år. 30 miljoner euro ska skäras ned i vården. Vi har haft tillfälle att ge in våra åsikter om anpassningsprogrammet till välfärdsområdet senast 8 november. 
Det som förskräcker mest i detta skede, inte bara oss pensionärer utan också våra barn, är att omkring 60 vårdplatser för äldre dementa och gamla människor ska avslutas. Vi undrar likt vårdpersonalen, vart dessa människor ska slussas. Hem? Ja vem ska ta hand om dem hemma när hemvården redan är överbelastad och möjliga närståendevårdare inte har krafter. Eller kan en bakomliggande tanke med att staten tilldelar vårdområdena för små resurser vara att bana väg för en privatisering, så att de som har råd kan köpa sig ett boende på ett privat vårdhem? Ta time out och fundera innan åtgärden verkställs. Gör en konsekvensanalys och helhetsplan. 
 Svenska pensionärsförbundet i Österbotten vädjar till beslutsfattarna i riksdag och regering: Ge mera resurser till landets välfärdsområden, så att de på ett tryggt och ansvarsfullt sätt kan genomföra århundrades största vårdreform.
Uttalande från Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf:s höstmöte i Jeppo 9 november 2023.

 
Anita Ismark, regionordförande

ANNONSER