Solidaritet i vardagen – höj de lägsta pensionerna

27.10.2022 kl. 07:59
I dessa tider med stigande mat-, el- och bränslepriser känner vi pensionärer en stor oro för hur vi ska klara ekonomin. En ljuspunkt är att arbetspensionsindexet stiger med ca 6,8 % jämfört med år 2021 vilket ger en rejäl höjning på pensionen.

Men fortsättningsvis har pensionärer med de lägsta pensionerna svårt att klara sin vardag. Deras pensioner måste höjas ytterligare. Vi medmänniskor behöver tillsammans hjälpa de pensionärer som har det svårast med mathjälp, ved och andra förnödenheter. Vi behöver en stor dos solidaritet mellan oss finländare. 

SPF Österbottens höstmöte i Nykarleby 25.10.2022

Patrick Ragnäs

Patrick Ragnäs

ANNONSER