FPA:s fullmakter en invit till gängen

12.12.2022 kl. 09:57
Folkpensionsanstalten (FPA) har publicerat instruktioner om hur man kan befullmäktiga andra personer att sköta deras FPA-ärenden. Detta är gjort på 14 språk, fem inhemska (finska, svenska och tre samiska) samt nio utländska språk, inklusive ryska och ukrainska. 


Pressmeddelandet säger ”Med den nya anvisningen vill FPA säkerställa att också kunder som nyligen flyttat till Finland förstår sina rättigheter som självständiga individer.” 
De nyanlända behöver hjälp. De flesta har en bakgrund i samhällen där myndigheterna är opålitliga och korrupta. Ytterligare har de flesta också stora brister i läskunnighet. De helt enkelt förstår inte skriven text, de behöver muntlig personlig rådgivning. Sådan rådgivning skulle stöda FPA:s trovärdighet. 
Att då till en början få ett papper med anvisningar för fullmakter är nog bakvänt. Det kan tolkas som FPA:s strävan att inte erbjuda personlig rådgivning. För en nyanländ kan Folkpensionsanstaltens namn vara förvirrande. Anvisningarna framstår som ett papper från en pensionsorganisation istället för anvisningar från en organisation som betalar ut sociala förmåner. De söker hjälp och inte pension. Det står ingenting i anvisningarna om vilka förmåner som FPA sköter, utöver folkpensioner i namnet. 
Fullmakten kan ges åt vem som helst som fyllt 18 år. Men de nyanlända har svårt att genast hitta språkkunniga och pålitliga personer som känner till landets socialtjänster. Första bästa har goda möjligheter att bli befullmäktigade. 
Sverige har misslyckats med att inkorporera inflyttade i samhället. I stället har gängen och kriminella organisationer lyckats ta många inflyttade med i sin verksamhet. 
FPA har säkert svårigheter att hitta tolkar. Fullmaktsanvisningarna kan resultera i att öppna fältet för de finländska gängen och kriminella organisationerna. De kan ju börja direkt med att bli befullmäktigade. Anvisningarna nämner inte tillförlitlighetskontroll för befullmäktigade. 


 

Arno Wirzenius, Kotka

ANNONSER